Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


Omezení prodeje přídavných prostředků proti naftové plísni
 
      Biocidy pro privátní použití budou od 1. prosince zakázány

 
Od 1.12.2018 bude zakázán prodej účinných prostředků firem Grotamar, Liqui Moly nebo ERC. Majitelé lodí by si měli proto co nejdříve obstarat zásobu. Příčinou tohoto stavu je nařízení REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Resctriction of CHemicals), které tím datem vstupuje v platnost a použití účinné látky MBO zakazuje. Tato látka je derivátem formaldehydu a je právě tou látkou, která zamezuje tvorbě bakteriálních shluků tím, že tyto bakterie zabíjí.
O smyslu resp. nepochopitelnosti předpisu je možné dlouze debatovat. Na jedné straně podle nařízení EU musí nafta povinně obsahovat průměrně 4,4% biosložky (řepkového methylesteru). To ale omezuje skladovatelnost nafty, jelikož právě přimíchaná bioložka na sebe váže molekuly vody, které pak následně slouží jako výživa pro zmiňované bakterie. Majitelé lodí tuto vlastnost upravené nafty doposud měli možnost alespoň částečně upravit právě přidáváním aditiv. Obzvláště pikantní je pak poznámka, kterou toto nařízení rovněž obsahuje: nafta je pravděpodobně karcinogenní a musí být proto označována značkou H 351. Avšak u účinné látky MBO naopak existuje pouze podezření, že tato látka je karcinogenní a to po smíchání s vodou. Takže zatímco naftu mohou skippeři a veřejnost zvesela tankovat nadále, potenciálně nebezpečná aditiva obsahující biocid budou zakázána. Zástupce jednoho známého výrobce aditiv toto trefně glosoval: "Nerozumím tomu: tady se přimíchává prostředek, který je možná karcinogenní do nafty, která je jako karcinogenní označována a najednou má být ten prostředek zakázán? Kde je smysl toho nařízení?"
Ať už tak nebo tak, situace spotřebitelů se zkomplikuje. Od začátku prosince tyto prostředky prostě zmizí z pultů v rámci celé EU. Nový předpis umožňuje manipulaci s těmito nebezpečnými látkami pouze profesionálům. Bude tedy možné si je nechat aplikovat v odborných servisech nebo benzinových pumpách. Zároveň je zvažována možnost aditivovat naftu přímo ve velkovýrobě. Alternativně by rovněž bylo možné použití parafínové nafty (podle DIN EN 15940), ale její plošná distribuce zatím není ani zdaleka dostatečná.
Jisté však je, že toto nařízení bude platné ve všech zemích EU, tudíž včetně Chorvatska, Itálie a Španělska.
Na základě dotazu sdělil německý úřad bezpečnosti práce a pracovní medicíny následující: Výrobky jako Grotamar 71 a 82 (rovněž jako výrobky dalších výrobců, pozn. red.) obsahují látku MBO. Ta je označována jako biocid a rozhodnutí o povolení nebo nepovolení jako účinné látky zajišťující konzervaci je mimo diskuzi nejméně do r. 2020.
V rámci nařízení CLP (nařízení EG Nr. 1272/2008 o zařazení a označení obalů látek a sloučenin) jsou chemické látky přezkoumávány právě vzhledem k jejich potenciální škodlivosti. Pro látku MBO bylo v rámci 10.ATP ("Anpassung an den technischen Fortschritt", http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776&from=DE) určeno, že musí být zařazeny do kategorie 1B jakožto karcinogenní. Toto nařízení vstupuje v platnost právě 1. prosincem 2018. K tomu přistupuje právě zmiňované nařízení REACH (nařízení EG Nr. 1907/2006 o registraci, ohodnocení a povolení nebo omezení pro chemické látky) v příloze XVII, v bodu 28, s tím, že právě látky, resp. sloučeniny je obsahující klasifikované v kategorii 1A nebo 1B nesmějí být uváděny do veřejného prodeje, obsahují-li více, než 0,1% jmenované látky. To se týká právě produktů Grotamar 71 a 82. Tyto smějí být po prvním prosinci prodávány pouze obchodním firmám, nikoliv veřejnosti.
Jak se vše nakonec v praxi vyvine není ještě jasné. Do té doby můžeme v této věci všem majitelům lodí pouze navrhnout, aby si nejpozději ke dni platnosti tohoto nařízení udělali odpovídající zásoby. SeaHelp se samozřejmě o toto téma vážně související s bezpečností plavby nadále bude zajímat. Pokud se v budoucnu najde použitelné řešení této patové situace, přineseme na našich stránkách opět relevantní informace.

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>