Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Servisní stání na Baťově kanále
 
      V Uherském Hradišti vzniká servisní stání pro záchranáře, hasiče a policii. Povodí Moravy, s. p. na levém břehu Moravy v Uherském Hradišti staví servisní stání pro složky integrovaného záchranného systému, Státní plavební správu a Povodí Moravy, s. p.

 
Smyslem je zajistit vyšší bezpečnost a operativnost zásahů na Baťově kanále, protože návštěvnost vodní cesty a množství registrovaných plavidel rok od roku roste. Do budoucna Povodí Moravy, s. p. plánuje těchto servisních stání postavit více v různých částech Baťova kanálu.

Infrastrukturu Baťova kanálu je nutné přizpůsobit vytíženosti a požadavkům na bezpečnost této plavební cesty. Z toho důvodu Povodí Moravy, s. p. připravuje v Uherském Hradišti servisní stání pro záchranáře, hasiče, Policii ČR, Státní plavební správu a správce Baťova kanálu, tedy Povodí Moravy, s. p. Každá z uvedených organizací vykonává na Baťově kanále určitou roli. Servisní stání umožní snadný přístup jednotek k vodnímu toku a tím zkrátí čas nezbytný pro zásah. "Přestože investorem této akce jsme my, servisní stání bude sloužit ke krátkodobému i dlouhodobému kotvení hasičům, záchranářům, policii a Státní plavební správě. Servisní stání bude odpovídat požadavkům těchto složek. My, coby správce vodních toků, pak zajišťujeme nejen náročný provoz všech plavebních komor, ale celkovou správu Baťova kanálu včetně odstraňování škod po povodních, vichřicích atd. Z tohoto důvodu je nutné mít rychlý přístup k vodě, který neblokují rekreační lodě. Místo jsme zvolili na základě blízkého zázemí jednoho ze závodů Povodí Moravy, s. p. včetně našich skladovacích a dílenských prostor, které umožňují uložení materiálu potřebných pro činnost IZS a k výkonům při likvidaci havárií," vysvětluje generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Molo má na délku 50 metrů. Náklady na jeho pořízení jsou přibližně sedm milionů korun, které pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Molo bylo vyrobeno v Bratislavě, odkud nadměrný náklad převezly do Spytihněvi kamiony. Tam náklad přeložil jeřáb na vodu. Následná přeprava po Baťově kanále do Uherského Hradiště trvala několik hodin.

Vzhledem k charakteru stání a kotvících plavidel musí zůstat servisní stání neveřejná tak, aby mohly jednotlivé složky v co nejkratším čase provádět potřebné zásahy. Zakázaný je i pohyb osob po molu. "Na molo bude platit zákaz vstupu. Je to podobné, jako zákaz vstupu nepovolaných osob na služební parkoviště záchranky, hasičů, policie atd. Vzhledem k funkci, kterou bude servisní stání plnit, není možné molo oplotit a zamknout. Na zákaz vstupu tak můžeme upozornit pouze značkou se zákazem vstupu. Za správce Baťova kanálu, za záchranáře, hasiče i policii bych chtěl poděkovat obyvatelům Uherského Hradiště, že tento zákaz budou respektovat," doplňuje Gargulák.

Výstavba servisního stání bude dokončeno do konce měsíce července.

Baťův kanál

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>