Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Bójková pole v Chorvatsku: Odpovědi chorvatského Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury
 
      Zdá se, že téma "bójková pole" představuje po právní stránce šedou zónu, která dokáže člověka přivést stále znovu a znovu pěkně do varu. Poté, co byl před nedávnem na jistého skippera, který kotvil v blízkosti bójkového pole, podle údajů rakouského deníku "Kurier" spáchán "atentát s vyjetým olejem", mnoho skipperů znejistělo. Asistenční služba SeaHelp chtěla vědět, o co přesně šlo, a tak se zeptala na chorvatském Ministerstvu moře, dopravy a infrastruktury.

 
I když zůstaly odpovědi zčásti diplomaticky obecné, lze konstatovat následující: Ve vzdálenosti větší než 150 metrů od koncesionovaných bójkových polí se smí kotvit. Pokud odvezou provozovatelé bójkových polí odpad, měli bychom jim to připsat k dobru, neboť podle výkladu předpisů uváděných ministerstvem to rozhodně není jejich povinnost. Překvapivé je také právní výklad na téma "vyvazovací lana": Uvazování na břeh není vlastně přípustné.

Ale jak už to v životě chodí, nic není tak horké, jak se zdá. Kdo se chová vůči svému protějšku s respektem, netrvá tvrdošíjně na svém názoru a dokáže projevit pochopení, dosáhne často více. Jít hned do konfrontace moc neprospívá a většinou se to obrátí proti vám. Jen jedna věc - a to vyvodilo ministerstvo zcela jasně - opravdu nejde: Umísťovat soukromé bóje například k domům a pak na ně ještě nahlížet jako na soukromý "majetek". Často se něco takového sice tiše trpí, a to podle zásady: Kde není žalobce, tam není soudce. Ten, kdo taková "nepovolená námořní zařízení" rozmísťuje, měl by být připraven na kompromisy, jinak může rychle přijít nařízení k jejich odstranění.

Také další odpověď sem vnáší jasno: Koncesionáři musí být pojištěni proti škodám, které mohou vyplynout z jejich činnosti. To znamená: Pokud se některá bóje utrhne a koncesionáři bude prokázána nedostatečná údržba, bude muset vzniklou škodu nahradit.

Zde jsou kladené otázky a odpovědi ministerstva (překlad):

1. Pokud chtějí lodě kotvit v blízkosti chorvatských bójkových polí, jak velká musí být vzdálenost od těchto bójkových polí, aby člověk nemusel platit žádný poplatek?

Ve smyslu bezpečné námořní plavby dle článku 49 odstavce 3 Nařízení o bezpečné námořní lodní dopravě po vnitrozemských a ve výsostných vodách Chorvatské republiky, jakož i podle Nařízení o způsobu a podmínkách provádění kontrol a řízení námořní dopravy (Narodne novine / úřední věstník zákonů Chorvatské republiky 79/13, 140/14, 57/15) je stanoveno, že ve vodách ve směru k pobřeží, jakož i ve vzdálenosti do 150 m ve směru k otevřenému moři je kotvení plovoucích objektů (člunů, lodí, jachet, ...), jakož i hydroplánů zakázáno, kromě případů vyšší moci a nepříznivého počasí na moři.

2. Jsou hranice bójkových polí identifikovatelné, příp. musí být skipper schopen je poznat?

Koncese pro námořní oblast pro kotevní místa / bójková pole se uděluje na základě povolení stanoviště, které obsahuje také přesný rozsah / přesné pokrytí v daném území. Toto pokrytí se vyznačuje malými bójkami/plováky, které mohou palubní důstojníci vidět.

3. Jsou provozovatelé bójkových polí povinni odvézt a zlikvidovat odpad?

Dle článku 64 odstavce 1 Nařízení o způsobu a podmínkách dodržování pořádku v přístavech a jiných částech vnitrozemských a výsostných vod Chorvatské republiky (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12) je stanoveno, že lodní kapitán, velitel jachty nebo člunu je před opuštěním přístavu povinen odevzdat celý svůj palubní odpad do určeného zařízení v přístavu. A podle odstavce 4 stejného článku je objekt zodpovědný na přístavní řád povinen zajistit příjem tohoto odpadu a informovat před vyplutím námořního objektu přístavní úřad písemně o skutečně převzatém množství odpadu.

4. V čem spočívá právní rozdíl mezi koncesionovanými bójkovými poli a soukromými bójkovými poli?

Zákon pojem "soukromá bójková pole / kotevní místa" nezná, avšak upevňování na bójích v zařízených námořních kotevních místech je možné pouze podle délky člunu a ponoru.

5. Kdo ručí za škody, když se lano bóje utrhne a člun se poškodí?

Dle článku 14 odstavce 2 Nařízení o způsobu a podmínkách dodržování pořádku v přístavech a jiných částech vnitrozemských a výsostných vod Chorvatské republiky (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12) je stanoveno, že objekt zodpovědný za přístavní řád, příp. koncesionář je povinen instalovat upevňovací zařízení (bóje, kotevní místa atd.), a tudíž že si pro ně musí obstarat příslušné doklady.

6. Jsou provozovatelé bójkových polí povinni uzavřít povinné ručení pro případ škody?

Všichni koncesionáři jsou povinni uzavřít pojistnou smlouvu pro případ škody, která může vzniknout z titulu výkonu této činnosti.

7. Pobřežní zóna ve vzdálenosti osmi metrů od vodní linie je, pokud vím, státní majetek. Je dovoleno upevňovat zde zabezpečovací lana pro kotvící čluny, když se nejedná o veřejnou pláž určenou ke koupání?

Mořské pobřeží nepodléhá majetkovému právu, tudíž ani majetku Chorvatské republiky, nýbrž se jedná o námořní statky, na které je třeba nahlížet jako na obecné statky, takže by se čluny měly

upevňovat pouze na určených místech, příp. v přístavech. Z tohoto důvodu není ani dovoleno rozmísťovat samostatně nebo z vlastní iniciativy upevňovací zařízení.

Hesla:

kotevní bóje

bójková pole

ručení

problém

pojištění

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>