Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Povodí Vltavy - obnovení běžného provozu na Vltavské vodní cestě
 
      Státní podnik Povodí Vltavy obnovil dnes běžný provoz na Vltavské vodní cestě, včetně převážení plavidel přes hráz vodních děl Orlík a Slapy.

 
Končí tím omezený plavební provoz, který byl nastaven s ohledem na nezbytná preventivní opatření, související s šířením koronaviru v ČR a výskytem onemocnění Covid-19. Provoz na Vltavské vodní cestě se nyní řídí obvyklými podmínkami dle vydané Informace Státní plavební správy číslo 35/2020, dostupné na webu Státní plavební správy pod odkazem:
https://plavebniurad.cz/predpisy/predpis.php?typ=i&id=217&zdroj=uredni_deska

Provoz plavebních komor a režim převážení plavidel přes hráze vodních děl Slapy a Orlík je od dnešního dne v obvyklých termínech a časech, na které jsou uživatelé Vltavské vodní cesty zvyklí. V souvislosti se zahájením běžného provozu na Vltavské vodní cestě, konstatuje generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, že "jsem velmi rád, že účinnost dříve zavedených preventivních opatření i celková ukázněnost našich spoluobčanů umožnily uvolnit krizová opatření do té míry, že můžeme již dnes zahájit běžný plavební provoz na naší nejdelší vodní cestě, a tím ještě více přispět k návratu našich spoluobčanů do běžného života. Rád bych poděkoval těm, kteří využili převozu plavidel přes hráze vodních děl Slapy a Orlík, že dodržovali stanovená preventivní ochranná opatření. V této souvislosti děkuji mým kolegům, kteří tento provoz v období platnosti krizových opatření zajišťovali."

Dále generální ředitel doplňuje že, "i nadále, s ohledem na aktuálně platná mimořádná opatření přijatá Ministerstvem zdravotnictví v rámci prevence ochrany zdraví, platí při přepravě plavidel přes vodní díla Slapy a Orlík povinnost vůdce plavidla a členů posádky, používat ústenku, roušku, respirátor, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének za předpokladu, že nebude možné dodržet minimální vzdálenost dva metry od zaměstnance našeho podniku, který zajišťuje přepravu plavidla," a dodává: "Přeji všem účastníkům plavebního provozu, aby si svou plavbu naplno užívali, a aby byli ohleduplní a dodržovali nastavená pravidla. Je to v zájmu nás všech a plavební sezónu máme před sebou."

V rámci obnovené plavební sezóny uvedl státní podnik Povodí Vltavy do provozu o 12 metrů prodlouženou kolejovou dráhu v horní vodě Orlické nádrže, která přispěje k prodloužení plavební sezóny - převážení plavidel přes Orlík v období nepříznivých hydrologických podmínek. Jedná se o dokončenou první etapu rekonstrukce lodního výtahu, kterou realizuje Povodí Vltavy z prostředků SFDI.

"Do zprovoznění proplavování přes plavební komoru Kořensko chybí k dnešnímu dni, z důvodu nepříznivé hydrologické situace, zvýšení hladiny v Orlické nádrži o 66 centimetrů. I zde však Povodí Vltavy provádí, v období mimo plavební sezónu, práce na prohloubení plavební dráhy v úseku Podolsko - Kořensko, které budou dokončeny do zahájení příští plavební sezóny," dodává generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, a uzavírá: "Mimochodem, neprokázaly se obavy některých provozovatelů plavby z toho, že kapacita proplavování přes vodní díla Orlík a Slapy během května, kdy platil omezený režim proplavování, nebude stačit. Za měsíc květen bylo totiž proplaveno přes vodní dílo Slapy 56 plavidel a přes vodní dílo Orlík jen 48 plavidel. Kapacita převážení byla přitom v omezeném režimu nastavena pro vodní dílo Slapy na 112 plavidel a pro vodní dílo Orlík 120 plavidel, která odpovídala víceletému průměru pro toto období."

Ing. Hugo Roldán
Odd. styku s veřejností
hugo.roldan.pvl@gmail.com
GSM: 734 641 760
www.pvl.cz

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>