Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
PVL - Plavební sezona na Orlíku byla rekordní
 
      Praha, 4. listopadu 2020 - Státní podnik Povodí Vltavy vyhodnotil právě uplynulou plavební sezónu na nádržích Orlík a Slapy. Lodní výtah pro sportovní plavidla na hrázi přehrady Orlík dokázal letos přepravit 1 457 lodí, nejvíce za celou dobu jeho provozu od roku 1965.

 
Lodní výtah pro sportovní plavidla na Orlíku byl v letošním roce díky příznivým hydrologickým podmínkám v provozu po celou plavební sezónu, tj. od 1. 5. 2020 až do konce září 2020 a bylo s ním přepraveno celkem 1457 plavidel. Po provedeném srovnání se statistikami let minulých se ukázalo, že tento počet přepravených plavidel je rekordní od roku 1965, kdy byl lodní výtah uveden do provozu.

Přes vodní dílo Slapy bylo v roce 2020 převezeno 874 plavidel, což je o něco méně než v minulých letech. Zde se projevila nezbytná a nutná protiepidemická opatření, která musela být zavedena, aby bylo ochráněno zdraví, jak obsluhy zajišťují transport, tak také posádek převážených lodí. Vytížení transportního zařízení přes přehradní hráz vodního díla Slapy však bylo v rámci nastavených opatření velmi vysoké.

Ze stručné statistiky převážení plavidel na těchto dvou nejvýznamnějších nádržích Vltavské kaskády je zřejmé, že zájem o vodní turistiku narůstá, a to nejen v letošním roce, který byl paradoxně částečně pozitivně ovlivněn pandemickou situací, kdy velká část obyvatel České republiky trávila svoji dovolenou v tuzemsku. Státní podnik Povodí Vltavy jde tomuto trendu jednoznačně vstříc a zároveň podporuje snahy Jihočeského i Středočeského kraje o posílení plavby a o vytváření podmínek pro navazující aktivity, které mají do obou krajů přinést, díky zájmu o rekreační plavbu, nové turisty a nové možnosti, říká Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.


Ing. Hugo Roldán
Odd. styku s veřejností
hugo.roldan@pvl.cz
Tel.: 221 401 960
GSM: 734 641 760
www.pvl.cz

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>