Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Co nového?


PVL - Informace k předpokládanému pohybu hladiny nádrže Orlík v roce 2021
 
      Praha, 30. 3. 2021 - S ohledem na blížící se letní a vodáckou sezónu, oznamuje státní podnik Povodí Vltavy předpokládaný pohyb hladiny na vodní nádrži Orlík v roce 2021.

 
V současné době pokračují práce na prohloubení plavební dráhy na konci vzdutí orlické nádrže v úseku Podolsko - Kořensko. V průběhu února 2021 se vyskytly zvýšené průtoky, které si vynutily přerušení stavebních prací na jeden měsíc, proto budou tyto práce dokončeny v průběhu dubna. Do 30. 4. 2021 tedy bude udržována hladina nádrže Orlík pod kótou 344,00 m n. m., aby bylo možno výše uvedené prohloubení plavební dráhy dokončit.

"Dokončení prací v průběhu dubna zajistí, že již nebude následně nutné snižovat hladinu a zvýší se tak komfort plavební veřejnosti i rekreantů. Napouštění nádrže Orlík na letní úroveň hladiny tak bude zahájeno neprodleně po ukončení stavebních prací, nejpozději od začátku května," uvádí Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy. Další pohyb hladiny vody v nádrži Orlík v průběhu celé letní sezóny, již bude závislý pouze na hydrometeorologických podmínkách při plnění všech účelů nádrží Vltavské kaskády.

"Pokud se týká snížení hladiny v orlické nádrži z důvodu výstavby protipovodňového opatření na hrázi vodního díla Orlík, spočívající ve výstavbě doplňkového bezpečnostního přelivu, bude snížení hladiny realizováno až ke konci plavební sezóny v roce 2022," dodává generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.Ing. Hugo Roldán
Odd. styku s veřejností
hugo.roldan@pvl.cz
Tel.: 221 401 960
GSM: 734 641 760
www.pvl.cz

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 539 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 113 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě,
48 pohyblivými a 301 pevnými jezy a s 20 malými vodními elektrárnami.

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>