Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Od května zahájí Povodí Vltavy převážení plavidel přes vodní díla Slapy a Orlík
 
      Státní podnik Povodí Vltavy, oznamuje zahájení plavební sezóny na vodních dílech Slapy a Orlík od počátku května 2021.

 
Od 1. května 2021 bude zahájen provoz zařízení pro přepravu plavidel přes hráze vodních děl Slapy a Orlík. Pro lepší komfort uživatelů těchto přepravních zařízení byl zaveden on-line rezervační systém pro objednávání přepravy, který je spolu s podrobnějšími informacemi, včetně těch provozních, dostupný na adrese http://rezervace.pvl.cz/. Rezervační systém je k dispozici od soboty 24. 4. 2021. Objednat se je možné 7 dní před plánovaným převážením plavidla.

Systém rezervace přepravních termínů se již osvědčil v minulé plavební sezoně, kdy byl zaveden v období zpřísněných podmínek pro přepravu, daných nepříznivou epidemiologickou situací, související s výskytem onemocnění covid-19. "S ohledem na vývoj epidemiologické situace u nás i v zahraničí předpokládáme, že stejně jako v loňském roce, bude v letních měsících velký zájem o tuzemskou rekreaci, včetně rekreace na vodě. Zaváděný rezervační systém umožní uživatelům plavby lépe plánovat svoji trasu i čas strávený na vodě," uvádí generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.
Pro usnadnění spuštění rekreačních lodí na hladinu nádrže Slapy na počátku plavební sezóny bude v sobotu 1. 5. 2021 a v neděli 2. 5. 2021 udržována hladina vody v nádrži nad kótou 270,00 m n. m.

Na přelomu dubna a května bude zahájeno zvyšování hladiny vodního díla Orlík na úroveň letní hladiny. Zvyšování hladiny je vázáno na ukončení stavebních prací k prohloubení plavební dráhy pod vodním dílem Kořensko. "Povodí Vltavy touto investicí, spolu s prodloužením kolejové dráhy v horní vodě na hrázi Orlické přehrady z loňského roku, významně přispívá k většímu zabezpečení průběžné plavby na střední Vltavě, právě v období nepříznivých hydrologických podmínek, kdy bývala plavba předčasně ukončována v důsledku skutečnosti, že nebyly zajištěny požadované plavební hloubky v úseku Podolsko - Kořensko. Obě akce byly financovány prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury," dodává Petr Kubala.

Státní podnik Povodí Vltavy, jako správce vodní cesty, přeje všem uživatelům plavby na Vltavské vodní cestě šťastnou plavbu a mnoho příjemných chvil strávených na vltavské vodě.

Ing. Hugo Roldán
Odd. styku s veřejností
hugo.roldan@pvl.cz
Tel.: 221 401 960
GSM: 734 641 760
www.pvl.cz

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>