Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Povodí Moravy pokračuje v opravách opevnění Baťova kanálu mezi Valchou a Výklopníkem
 
      Povodí Moravy také v letošním roce provádí opravy opevnění dalšího úseku Baťova kanálu. Správce Baťova kanálu letos pokračuje v opravách vodní cesty mezi Valchou a jezem Sudoměřice. Práce budou probíhat do listopadu a nevyžádají si žádná omezení plavby.

 

Zajištění bezpečnosti plavebního provozu a hladkého průběhu dalších rekreačních sezón bez rizika omezování plavby, to je hlavním důvodem oprav opevnění, které Povodí Moravy provádí na Baťově kanálu mezi Valchou a jezem v Sudoměřicích. Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel na vodní cestě si totiž vybírá svou daň. "Po úspěšné plavební sezóně 2022 od podzimu pokračujeme v opravách opevnění Baťova kanálu v úseku od mostu Valcha po Výklopník. Tato část oprav navazuje na již opravený úsek Výklopník - jez Sudoměřice, kde hlavní stavební práce byly dokončeny v první polovině loňského roku," popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Povodí Moravy po konci hlavní plavební sezóny vodní cestu v tomto úseku vypustilo a zahájilo opravy v navazujícím úseku. "Práce spočívají v odstranění nánosu z koryta a zpevněním břehů lomovým kamenem. V opravovaném úseku obnovujeme parametry plavební dráhy, opravujeme břehy a zajišťujeme jejich stabilizaci. Po konci hlavní plavební sezóny budeme v opravách pokračovat opět tak, aby nedocházelo k omezení plavby. Zemní materiál z koryta toku se bude mimo jiné ukládat do přísypu hráze, do kterého provedeme výsadbu stromů a porostů, žádoucích jak z hlediska zájmů biodiverzity, tak z pohledu turistiky." vysvětluje Gargulák.

Veškeré práce v korytě toku jsou naplánovány tak, aby byly dokončeny před zahájení hlavní plavební sezóny 2023. Práce budou probíhat i v jejím průběhu, avšak již pouze mimo koryto, aby nenarušovaly průběh a plynulost plavby. Konkrétně půjde o finální terénní úpravy včetně dosypání hráze.

Kompletní dokončení stavby "Baťův kanál, Valcha - Jez Sudoměřice, oprava opevnění" je naplánováno na konec listopadu 2023. Práce si celkově vyžádají náklady ve výši 44,8 mil Kč. Stavba v obou na sebe navazujících etapách je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Povodí Moravy, s. p. je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona, provádí Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava v Uherském Hradišti v rámci svých povinností práce na vodní cestě, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty. Jednou z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Jedná se především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky.


Petr Chmelař
tiskový mluvčí
Tel.: +420 606 044 895 E-mail: chmelar@pmo.cz

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>