Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Chorvatsko - nové nařízení pro sportovní kapitány
 
      V Chorvatsku vyžaduje rekreační plavba licenci (lodní licenci), která vám umožňuje řídit loď. Nejoblíbenější z nich je lodní licence kategorie B. Ale pozor: nový předpis změnil průkaz.

 
Chorvatsko: nové nařízení pro sportovní kapitány mění licenci lodní licence kategorie B:
Chorvatská licence "lodní licence kategorie B" umožňuje sportovním a rekreačním kapitánům bez omezení přemisťovat lodě a jachty do maximální 30 GT. Předpokladem je, aby byl skipper starší 18 let, přepravovalo se maximálně 12 cestujících a loď se pohybovala výhradně v tzv. lodní zóně III. Oblast lodní dopravy III zahrnuje mezinárodní lodní dopravu, tedy všechny vody, které jsou přístupné z moře, s limitem vzdálenosti 12 námořních mil, počítáno od nejbližšího pobřeží nebo ostrova. Osoby ve věku 16 a více let mohou absolvovat zkoušku na licenci "Obsluha lodi kategorie B".

Pozor: nařízení změnilo rozsah lodního oprávnění:
V poslední době však došlo k malé, ale důležité změně v rozsahu této licence. Podle nové změny mohou sportovní kapitáni "kategorie B" řídit lodě až do délky 18 metrů (namísto dosavadních 30 GT). Při nerespektování nového omezení hrozí vysoké pokuty.

Dosud byla velikost lodi nebo jachty omezena na 30 GT (hrubá tonáž).
Jádro změny je následující: dříve byla velikost lodí, které bylo možné řídit s licencí "kategorie B", omezena na 30 GT. Bezrozměrné číslo Hrubá tonáž (GT) popisuje velikost lodi. Tonážní poplatky, poplatky za používání přístavů (přístavní poplatky), průjezd kanály nebo plavebními komorami a lodivodství se stále vypočítávají podle GT (nebo NRZ, čistá tonáž).
V praxi definují stavitelé lodí a certifikační orgány v různých zemích GT různými způsoby, což může vést k mnoha nedorozuměním. Aby bylo nařízení jasnější, příslušný orgán nyní nařízení změnil: licence na loď "kategorie B" nyní umožňuje řídit lodě do délky 18 metrů namísto do 30 GT.

Od této chvíle nesmějí být lodě a jachty delší než 18 metrů nad zemí
Základem změn jsou nové "Předpisy pro čluny, lodě a jachty" ( Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama ), které již vstoupily v platnost. Ačkoli dotyčná vyhláška vstoupila v platnost v roce 2020, kvůli následné nekontrolovatelné pandemii COVID-19 si toho téměř nikdo nevšiml.

Konkrétně (v čl. 48 odst. 2 nařízení byla slova "30 BT" (GT) nahrazena slovy "18 m"). při řízení větších lodí musí být, protože od nynějška již není rozhodující GT/GT, ale výhradně délka (celková) lodi či jachty, která nesmí přesáhnout 18 metrů.

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>