Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Chcete se stát kapitánem?
 
      V tomto příspěvku se pokusím všechny zájemce o kapitánský patent na rekreační plavidlo do 20m délky zorientovat co a jak podniknout, aby mohli sami vést loď. Jakkoliv by se mohlo zdát všechno na první pohled jednoznačné, v současné době existuje v naší republice paradoxně několik způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout.

 
Předně je třeba vymezit, o jakou oblast plavby má kandidát na kapitánskou licenci zájem. Pro toho, kdo se totiž bude chtít se svým plavidlem pohybovat po vnitrozemských vodních cestách ať už na motorové nebo plachetní lodi, je věc přece jen velmi jednoduchá. Pro tento účel stačí získat tzv. průkaz VMP u Státní plavební správy. Pro úspěšné vykonání zkoušky je třeba zvládnout Řád plavební bezpečnosti, který lze běžně zakoupit. Vhodné a jistě doporučitelné je zúčastnit se specializovaného školení, jehož součástí bývají i potřebné publikace a zajištění termínu zkoušek. Na našem trhu působí celá řada firem, které se na toto školení specializují a je tudíž možno vybírat.

Ten, kdo chce se svou lodí cestovat po mořských cestách a podnikat příbřežní plavby má ovšem již mnohem širší volbu. V naší zemi můžete takový průkaz získat od více subjektů. Jsou to: Státní plavební správa, Ministerstvo dopravy a spojů a ČANY /Česká asociace námořního jachtingu/ a v neposlední řadě se na našem trhu setkáte s nabídkou chorvatských kapitánských průkazů.

Jaký průkaz tedy zvolit? S průkazem od SPS zvaným MPZ můžete po absolvování školení vést plavidlo jednak ve vnitrozemských vodách, jednak na moři v příbřežním pásmu. Průkaz lze získat na základě vlastnictví průkazu VMP a absolvování příslušného školení a zkoušek. Tady ovšem řada průkazů SPS končí a pro získání vyšší kvalifikace je nutno se obrátit jinam. Zcela jiný systém průkazů nabízí Ministerstvo dopravy a spojů prostřednictvím svých jmenovaných instruktorů.
Průkaz pro oblast C je možno získat po absolvování školení a přezkoušení před komisí. V tomto případě není nutné vlastnictví jakéhokoliv průkazu nižšího stupně. Specifikem průkazu MDS je ovšem jeho dočasná platnost a nutnost prokazování praxe, což vyvolává neustálé diskuse. Systém průkazů MDS zahrnuje i průkazy pro oblasti B a A. Ty se liší v povolené vzdálenosti od pobřeží a pro kandidáty znamenají stále úměrně rostoucí náročnost zkoušek. Rovněž ČANY nabízí pro tyto oblasti své vlastní průkazy. Tady je stupnice obrácená, základním stupněm je A, nejvyšším C. Rovněž ani zde není třeba vlastnit žádný průkaz pro získání základního stupně. Průkaz pak majitele opravňuje plout v oblastech analogicky rozdělených opět podle vzdálenosti od pobřežní linie a vyšší stupně kladou na kandidáty vždy vyšší nároky. Tento průkaz není třeba obnovovat, avšak vzhledem k déletrvajícím roztržkám s MDS, které tyto průkazy označuje za neplatné, bývá někdy zpochybňována jeho oficiální platnost.
Poslední možností, jak získat vytoužené oprávnění, je získat kapitánský průkaz u cizí autority. Vlastnictví cizí kapitánské licence není zakázáno a není zdaleka neběžné. Za minulého režimu bylo např. možné získat kapitánskou licenci jen v Polsku a s touto licencí je možné se dodnes u mnohých setkat. Reakcí na náš neuspořádaný stav věcí v oblasti vydávání kapitánských průkazů je tedy nabídka chorvatských průkazů. Jako obvyklý a jako zcela přiměřený je možné brát týdenní teoreticko-praktický kurz na lodi na moři zakončený zkouškou na chorvatském kapitanátu. Výsledkem při úspěšném zvládnutí zkoušek je neomezený a trvale platný kapitánský průkaz. I tady je však nutné pečlivě vybírat a zvolit kurz nejlépe na doporučení od známých. U těchto průkazů je možno se setkat rovněž s jejich zpochybňováním v rámci jeho světové platnosti. Faktem však zůstává, že v Chorvatsku samém rozhodně platí.

Ať už ale zvolíte kterýkoliv z uvedených kapitánských průkazů, nezapomínejte však, že moře je velmi krásné, ale dovede být i neuvěřitelně kruté. V takových situacích jste na lodi kapitánem od toho, abyste měli situaci plně pod kontrolou za všech okolností a k tomu Vám nepomůže samotné vlastnictví ať už jakéhokoliv průkazu.

Proto, abyste se vždy šťastně vrátili do přístavu, potřebujete především znalosti a zkušenosti, které je nutno postupně získávat na různě náročných plavbách nebo závodech pod vedením zkušenějších kapitánů. Hlavním kritériem pro bezproblémovou a příjemnou plavbu po moři zůstává tedy vždy kvalifikovaný odhad vlastních schopností a znalostí v kombinaci se znalostí vlastností plavidla, na němž se plavíme.

Šťastné návraty Vám přeje

Petr Zajíček

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>