Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Na novou vyhlášku se ptáme tiskového mluvčího Městské policie Brno
 
      Brněnským občanům provoz lodí nevadil. Nová vyhláška komplikuje práci městské policii.

 
Nový vodní zákon a vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě neumožňuje od 14.6.2002 plavbu plavidel Městské policie Brno na brněnské přehradě. Považujete stávající legislativní stav za uspokojující, jak brněnská Městská policie tento problém řeší?
Je pravdou, že při tvorbě zákona 254/2001 a navazujících předpisů byla opomenuta skutečnost, že nejenom v Brně, ale i v jiných městech působí městská policie i na vodních tocích či nádržích. Vzhledem k tomu, že nechceme a ani nemůžeme ukončit činnost naší poříční jednotky, nezbylo nám, než využít možnosti dané v § 7 odst. 6 zmíněného zákona. Zde se mimo jiné praví, že zákaz plavby se nevztahuje na plavidla použitá v souvislosti s provozem staveb na vodních tocích nebo na pozemcích při nich a na plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby. Strážníci jednotky totiž tyto zákonem jmenované činnosti vykonávají, což by na mnoha místech přehrady bez člunu nebylo možné. Do budoucna by pochopitelně bylo lepší, kdyby městské policie měly výjimku ze zákona stejně jako již dnes policisté či hasiči.

Před účinností vyhlášky si mnoho vodních motoristů mělo možnost plavbu na brněnské přehradě legálně vyzkoušet. Zaznamenali jste nějaké negativní reakce nebo stížnosti občanů na provoz plavidel a vodních skútrů ?
Žádné stížnosti na provoz motorových plavidel nebyly městské policii
adresovány.
Na otázky redakce LODE.CZ odpovídal mluvčí Městské policie Brno, Mgr. Vít Cvrček

Ing. Petr Holyszewski, Brno

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>