Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
SDĚLENÍ STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY č. 25/2002
 
      Státní plavební správa vydává v souvislosti s přípravou akce První mezinárodní den koupání v Labi dne 14. července 2002 následující informaci a upozornění:

 
(1) Ve smyslu čl. 9.11 Řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České republiky, vydaného vyhláškou FMD č. 344/1991 Sb., a § 24 vyhlášky MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí je z bezpečnostních důvodů koupání v Labi zakázáno v následujících oblastech:

a) ve vzdálenosti 100 m na obě strany od mostů, přístavních můstků veřejné lodní dopravy a míst označených pro stání plavidel,

b) ve vzdálenosti 100 m na obě strany od jezů, překladišť a vjezdů do přístavních bazénů,

c) ve vzdálenosti 100 m na obě strany od splavných přítoků nebo vyústění:

? řeky Cidliny - ř.km 70,47
? řeky Jizery - ř.km 31,80
? štěrkovny Borek ř. km 25,35
? řeky Vltavy ř.km 0,00
? plavebního kanálu Vraňany - Hořín ř.km 0,30
? řeky Ohře ř.km 44,38
? Žalhostického ramena ř.km 46,65
? vodní plochy Velké Žernoseky ř.km 52,85,

d) v plavebních komorách a jejich obvodech,

e) v trasách přívozů,

f) ve vodních plochách vyznačených žlutými plovoucími signálními plavebními znaky (uzávěrovými bójemi),

g) v poproudním úseku Labe ř. km 5,23 ? ř. km 5,80, tj. v prostoru mezi ostrovem Dolní Beřkovice a levým břehem

h) ve veřejných přístavech:

? Kolín, ř. km 83,50 ? ř. km 84,60 levý břeh, tj. od nového silničního mostu proti proudu,
? Mělník, ř. km 0,70 ? ř. km 3,00 pravý břeh s přístavními bazény, tj. starý silniční most až Vliněves,
? Lovosice, ř. km 49,50 ? ř. km 50,30 levý břeh, tj. dolní plavební kanál plavebních komor,
? Ústí nad Labem - Vaňov, ř.km 67,50 ? ř. km 68,70 levý břeh, tj. 200 m po proudu od přívozu Marie až po elektrárnu Střekov,
? Ústí nad Labem - Krásné Březno ř.km. 71,80 ? ř. km 75,30 levý břeh s přístavními bazény, tj. od Mariánského mostu po bývalý přívoz Svádov,
? Děčín - Rozbělesy ř.km 92,00 ? ř. km 94,20 levý břeh s přístavním bazénem, tj. od konce dělící zdi loděnice Křešice po bývalý přívoz Staré Město,
? Děčín - Loubí ř.km 95,00 ? ř. km 98,20 na obou březích, tj. od železničního mostu Děčín (nad ústím Ploučnice) po tankovací stanici ČSPL.


(2) Koupající se osoby jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly vlastní bezpečnost ani bezpečnost a plynulost plavby, zejména:

a) nesmějí plavat do dráhy přibližujícího se plavidla; před přídí každého plavidla je tzv. mrtvá zóna, tj. prostor, kde vůdce plavidla nemá přehled o dění na hladině, tato zóna je u prázdného plavidla až 250 m, z toho důvodu se doporučuje, aby nejenom účastníci Prvního mezinárodního dne koupání, v zájmu zachování vlastní bezpečnosti, ponechali volnou hladinu nejméně 250 m před přídí každého plavidla.

b) musejí zachovat vzdálenost minimálně 50 m od boku plavidla, které není malým plavidlem, protože sání vody vyvolané lodními vrtulemi způsobuje velmi silné proudění, které ani dobrý plavec vlastní sílou nepřemůže; za plavidlem vzniká vlnobití, které rovněž může koupajícího se zranit,

c) musejí zachovat vzdálenost minimálně 10 m od boku malého plavidla s vlastním pohonem, z důvodů uvedených pod písmenem b),

d) musejí zachovat vzdálenost minimálně 3 m od boku ostatních plavidel, aby předešli případnému úrazu lodním stěžněm, veslem nebo pádlem.


(3) Výše uvedená ustanovení se vztahují rovněž na plavání s použitím nafukovacích lehátek nebo pomocí jiných předmětů.


(4) Státní plavební správa žádá všechny vůdce plavidel, aby dne 14. července 2002 dbali zvýšené pozornosti a umožnili tak pokud možno nerušený průběh akce: První mezinárodní den koupání v Labi.
(č. j. 532/Ř/02)

Ing. Luděk Cidlina,ředitel

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>