Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Elektronika


Satelitní spoje na vodě, na souši i ve vzduchu
 
      Satelitní spojení vzniklo z naléhavé potřeby námořní i letecké dopravy, protože spojení na krátkých vlnách přestalo vyhovovat pro nespolehlivost, danou podmínkami šíření radiovln.

 
Naproti tomu družice, pevně usazená na oběžné dráze nad Zemí, vyžaduje splnění jediné podmínky: přímá viditelnost. A tu je na moři i ve vzduchu možné zajistit vždycky.
Takže když kosmická technika dovolila realizaci, vznikl nejprve Marisat, později pak INMARSAT. Už dvě desetiletí INMARSAT zajišťuje dokonalé spojení, takže z moře se rozšířil i na souši a do vzduchu pro bezpečnou komunikaci odkudkoliv kamkoliv.
Systém INMARSAT tvoří čtyři stacionární družice, rozmístěné ve vzdálenosti 37.000 km kolem Země tak, že signálem pokrývají celou planetu v rozmezí 70 stupňů zeměpisné šířky na obě strany od rovníku.
K základní komunikaci slouží systém INMARSAT C, dovolující pouze datovou korespondenci včetně e-mailu. Dnes je samozřejmě spojen s přijímačem signálu GPS pro určení polohy. Tímto zařízením jsou běžně vybavována plavidla od malých jachet a rybářských člunů po největší lodi. Dnes už tento systém zdomácněl také v dálkové kamionové dopravě, kde dává možnost komunikace a kontroly pohybu vozidla.

1. Komunikační jednotka pro INMARSAT C: transceiver rozměru autoradia, hmotnost 1,3kg včetně GPS, všesměrová anténa pro komunikaci a GPS, hmotnost 0,75kg. Jako terminál buď speciální dodávaný s přístrojem TT3606C nebo lze použít běžný počítač.

Vyšší stupeň komunikace představuje INMARSAT M, dne především Mini-M. Dovoluje telefonní, faxovou a datovou korespondenci včetně e-mail, takže umožňuje z paluby lodi nebo letadla běžnou korespondenci nebo telefonní hovory.
Existují systémy GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System), povinné pro plavidla nad 300 bt.
Všechny uvedené systémy obsahují automatický poplachový signál, který je v případě nouze vyslán s určením okamžité polohy.

V nedávné době vznikl značný rozruch kolem satelitní komunikace v systému IRIDIUM, v současnosti pak je to systému GLOBALSTAR. Na rozdíl od systému INMARSTAT používají tyto systémy obíhající družice na nízké dráze kolem 700 km nad Zemí, s oběžnou dráhou kolem 100 minut. Jak lze jednoduše dokázat ( viz Mobil, květen/2000 ), trvá přelet takové družice nad daným místem 10-12 minut, což je málo pro zajištění kvalitní komunikace. I když byla snaha systémy vylepšit tím, že družic obíhá tolik, že když jedna zapadá, vychází další, tak praxe ukázala, že spojení na těchto systémech je nespolehlivé. Jeho jedinou předností je, že přístroje se svými rozměry blíží mobilním telefonům.

2.Mobilní telefon INMARSAT Mini-M-celá komunikační jednotka včetně odnímatelné antény a telefon, celková hmotnost 2,3kg. Anténa je směrová, stačí hrubé nastavení podle kompasu.

Satelitních systémů existuje více, ale jejich význam je omezený. Z mobilních systémů je to EUTELTRACS a EUROSAT, pracující v oblasti Evropy s využitím družic Eutelsat, jinak sloužících pro přenos televize, rozhlasu a telefonii.
Zcela nedávno vznikl systém THURAYA, řízený ze Spojených arabských emirátů a pokrývající Evropu, severní Afriku a blízký východ. Podobné regionální systémy existují v severní Americe a ve východní Asii.
V současné době probíhají v rámci Evropské kosmické agentury ( ESA ) přípravy na spuštění nezávislého komunikačního a navigačního systému s družicemi na střední dráze asi 10.500 km. Tento systém by měl být skutečně hybridní, t.j. kombinován s mobilem GSM, se zajištěnou spolehlivostí. Ten by mohl vyřešit satelitní komunikaci s delší perspektivou.
Prozatím však je INMARSAT jediný skutečně globální systém, pracující naprosto spolehlivě a snadno dostupný. V ČR existuje zastoupení firmy Thrane a Thrane, která dodává více než 60% světové potřeby zařízení INMARSAT, a existuje také poskytovatel služby INMARSAT, zajišťující administrativně-obchodní stránku.
Zařízení pro komunikaci INMARSAT C i M lze koupit nebo pronajmout na omezenou dobu. Vážným zájemcům o tento druh komunikace autor rád poradí.

RNDr Boris Valníček DrSc

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>