Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Elektronika
GPS Garmin map 176C ? redakční test
 
      Díky pochopení prodejce navigačních přístrojů Garmin, firmy Picodas spol.s r.o. Praha (www.gpscentrum.cz) jsme v průběhu Mistrovství České republiky v námořním jachtingu,

 
Poháru Niké, jehož jsme se účastnili jakožto mediální partner, mohli při navigaci používat špičkovou ruční GPSMAP 176C od firmy GARMIN. S našimi poznatky se můžete nyní v následujícím článku seznámit.

Volba značky a modelu nebyla rozhodně náhodná. Základním požadavkem bylo mít na člunu při naší práci přístroj s mapovým plotterem, který by byl odolný vůči stříkající vodě a dešti, jehož display by byl čitelný i za plného slunečního svitu a osvětlený v noci. Dalším požadavkem byla možnost propojení s PC, možnost připojení externího napájení a externí antény. Nedovedu si představit jaké další požadavky by bylo možno ještě na ruční GPS mít, i když?GPSMAP 176C tyto všechny požadavky hravě splňuje a jde ještě mnohem dál. Nevadí mu totiž ani krátkodobý pobyt pod vodou a nepoškozen dokonce zůstane, když bude zaplaven prostor baterií.

Většina shora uvedených požadavků byla pro plavbu na otevřeném motorovém člunu opravdu nezbytností, takže jsme je tudíž i vyzkoušeli, a to i včetně ostřiku. Tady je třeba ovšem podotknout, že se nejednalo o mořskou, ale o sladkou, dešťovou vodu, která nám i závodníkům pobyt na moři čas od času zpříjemňovala. Závod se jel tentokrát v opravdu náročných podmínkách a ?stosedmdesátšestka? nám byla tudíž vhod.

Teď už k samotnému popisu. GPSMAP 176C je svými rozměry největší z ručních GPS GARMIN. Je to dáno tím, že v sobě slučuje vlastnosti GPS pro použití při navigaci na lodi, v automobilu i letadla. Je to dáno přenosností a velikostí displaye, použitelností za všech možných podmínek a funkčností. Musím uznat, že konstruktérům firmy se podařilo do tohoto přístroje dostat všechno podstatné, a to bez kompromisů. Svými rozměry 14,6x8,6x5,7cm a hmotností 680g a důmyslným designem bez výčnělků je nakonec ještě přenosný v kapse bundy. Šestnáctibarevný display s úhlopříčkou 9,65cm má rozlišení 320x240 pixelů. Napájení je možné buď čtyřmi tužkovými bateriemi nebo je možné připojení do palubní sítě. Externí napájení má rozsah 8-40V a příkon přístroje je pouhých 2,6W. Přístroj podporuje příjem diferenčních a WAAS diferenčních korekcí. (WAAS ? Wide Area Augmentation Systém ? systém veřejného poskytování zpřesňujících diferenčních korekcí). Tato data lze do přístroje ihned zavádět a tak lze získat polohová data s přesností až 3m. Systém je ovšem zatím ve fázi výstavby a satelity šířící WAAS zpřesňující korekce jsou označovány od č. 33 výše. Přístroj během provozu udává 3D GPS polohu, která obsahuje jak pozici, tak i údaj o nadmořské výšce. Pro cvičné manipulace v místnosti je k dispozici simulační program.

Uživatel má možnost uložit až 3000 trasových bodů a vytvořit až 50 tras po 254 bodech. Mapovou část přístroje tvoří základní mapa světa s podrobnou mapou Evropy (včetně ČR), Afriky a Blízkého Východu. Obrovskou výhodou je slot na mapové karty o velikosti 8 až 128MB. Pro námořní plavbu jsou k dispozici mapy MapSource BlueChart, které používají jako zdroj mapy Britské admirality, které patří k nejlepším. GPS pracuje v souřadnicovém systému WGS-84, je ovšem možno zvolit dalších více než 100 souřadnicových systémů včetně jednoho uživatelsky definovatelného. Základní výbavu přístroje doplňují funkce MOB (muž přes palubu), TrackBack (navigace na výchozí pozici po stejné trase) a možnost zadání varovných bodů.

Orientace ve dvouúrovňovém menu je logická, nicméně vyžaduje vzhledem k jeho rozsáhlosti určitou praxi, což je trochu daní za jinak neocenitelnou škálu nastavení a možností, které přístroj poskytuje. Na přístroji je umístěno deset ovládacích kláves. Bráno odshora dolů jsou to IN/OUT pro zvětšování/zmenšování situace na mapě, PAGE pro projití hlavních datových stránek, QUIT pro krok zpět, ENTER/MARK pro potvrzení nebo uložení aktuálního bodu jakožto waypoint, MENU pro zobrazení dostupných možností, NAV/MOB pro aktivaci funkce GO TO a muž přes palubu, FIND pro přístup k databázi bodů, klávesa s majáčkem pro spouštění/vypínání přístroje, kontrolu jasu, nastavení barev a intenzity podsvěcování obrazovky a nakonec kolíbková kurzorová klávesa pro pohyb kurzorem na mapě a pro pohyb v menu.

Hlavními stránkami jsou Mapa, Kompas, Dálnice, Aktivní trasa a Navigační údaje. Na Mapě, Kompasu a Dálnici lze dále ještě navolit zobrazované doplňkové údaje. K dispozici je pět datových políček.
Stránka Mapa: jak již bylo řečeno, přístroj má v základu interní mapovou bázi světa a v případě, že tato míra podrobnosti uživateli nedostačuje ? na moři tedy téměř vždy ? je možno použít speciální podrobnou mapu. My jsme měli k dispozici podrobnou námořní mapu Jadranu BlueChart Adriatic na 8MB kartě. Mapové zobrazení je automaticky centrováno do středu vzhledem k pozici. V případě, že se aktuální pozice dostane mimo, dojde automaticky k překreslení mapy. K dispozici je celkem 28 grafických měřítek od 5m do 1200km. Pokud je v přístroji zasunuta karta s podrobnou mapou oblasti, pak se při namíření kurzorem na zvolený objekt objeví doplňkové údaje, jako např. charakteristika majáku.
Stránka Kompas: stránka se výborně hodí pro navigaci při pomalé rychlosti pohybu. Kromě již popisovaných volitelných políček je na stránce zobrazena kompasová růžice, která je samostatně otáčivá a ukazuje aktuální polohu vůči světovým stranám. Šipka uprostřed této růžice ukazuje směr k vybranému cílovému bodu.
Stránka Dálnice: je vlastně paralelou k předchozí stránce Kompas, avšak s tím rozdílem, že je vhodná k náhledu na stanovený kurz plavby a polohu lodi vůči kurzu v jakémsi prostorovém zobrazení.
Stránka Aktivní trasa: tato stránka se objeví pouze při aktivované trasové navigaci a zobrazuje vzdálenosti, kurzy, časy a další informace k dílčím úsekům trasy.
Stránka Navigační údaje: nabízí velmi přehledně uspořádané hlavní informace o navigačních údajích. Nastaveny jsou čtyři navigační položky ? rychlost, směr pohybu, pozice a přesnost měření, které je ovšem možné dle libosti přenastavit.

Další popis rozsáhlého menu je nad rámec tohoto článku protože rozsahem představuje menší brožuru, která je s přístrojem dodávána v češtině. Nicméně některé funkce jsou prostě nepřehlédnutelné.V přístroji je zabudována databáze údajů z více než 3000 stanic na pobřeží Severní Ameriky, Aljašky, Havajských ostrovů, západní Kanady a Karibiku, s jejichž pomocí je možno u stosedmdesátšestky prohlížet grafy přílivů, což je u ruční GPS funkce opravdu ojedinělá. Z dalších ?libůstek? jmenujme trasový počítač, (ukazuje projetou vzdálenost s denním a celkovým počítadlem, čas zastavení, průměrnou rychlost, dobu jízdy, celkovou průměrnou rychlost a celkový čas), nebeské výpočty ukazující aktuální polohu nebeských těles a funkci pro zjišťování optimálního času pro lov a rybolov.

Nedílnou součástí každého navigačního přístroje je nezbytné příslušenství. Hlavní jsou samozřejmě zmiňované přesné mapy, ovšem stranou při běžném užívání, jak jsme si mohli sami ověřit nezůstávají ani takové zdánlivé maličkosti jako stojánek a napájecí kabel. Tím ovšem výčet příslušenství nekončí. K dispozici je samozřejmě externí anténa a jako další lahůdka je k dispozici šiřič signalu GPS. To není nic jiného, než zařízení sestávající z venkovní antény a vysílače signálu přivedeného od antény kabelem dovnitř např. kajuty. Toto řešení je naprosto ideální, protože odpadá omezená pohyblivost GPS uvnitř daná délkou kabelu. My jsme při naší práci však ocenili zejména perfektně zpracovaný kvalitní námořní stojánek s možností uzamčení přístroje proti vypadnutí a nastavení ve třech rovinách.

Závěrem o této první námi testované GPS nelze než konstatovat, že se jedná o přístroj na vysoké technické úrovni splňující více než hravě všechny běžné uživatelské nároky na kapesní GPS a poskytující navíc mnoho užitečných ?dospělých? funkcí. Pro použití otevřeném člunu je tento přístroj přímo jako stvořený, poněvadž si lze jen těžko představit manipulaci s papírovými mapami za větrného počasí, jaké např. panovalo při závodě. V průběhu testu jsme ocenili zejména kompaktní rozměry přístroje, jeho robustnost, kvalitu zpracování, čitelnost barevného displaye na přímém slunci a možnost alternativně volit napájení z baterií nebo z palubní sítě. Naopak svým obsáhlým menu se přístroj hodí spíš pro zkušené uživatele, kteří patří tak trochu mezi hračičky. Svůj účel při navigaci na moři totiž splní i mnohem jednodušší GPS, která ukázaže polohu, kurz a rychlost nade dnem. Rozhodnutí je tudíž na nátuře kapitána. Pokud ovšem chcete mapový plotr na otevřený člun a třeba zároveň do auta, pak lepší možnost prostě asi neexistuje. Ve složitém menu si svůj způsob práce s přístrojem nakonec každý osvojí a funkce, které nepovažujete pro sebe za důležité po prvotním nastavení lze prostě a jednoduše ignorovat s tím, že Vám jsou do budoucna vždy v případě potřeby k dispozici. Svým tvarem, vlastnostmi a bohatým příslušenstvím jež je k dispozici se GPSMAP Garmin 176C řadí ke špičce toho, co lze u nás za ještě únosnou cenu získat.


Technické údaje:

Plně utěsněné kompaktní plastické pouzdro odolné vůči nárazům. Vodovzdorné ? norma IPX 7 (vydrží 30min.ponořené ve vodě v hloubce 1m)
Rozsah operačních teplot: -15°C - +70°C
12-kanálový paralelní přijímač
Prvotní inicializace : 5 min.
Studený start : cca 45 s
Teplý start : cca 45 s
Obnovení funkce výpočtu polohy : kontinuální, 1x za sekundu
Přesnost měření polohy : základní režim do 15m, diferenční měření 3-5m
Rozhraní : RS 232 na sériový port PC, podpora protokolu NMEA 0183 a RTCM-SC 104
Anténa : vestavěná v pouzdru přístroje

Petr Zajíček

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>