Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Plavby
Modernizace nejvytíženějšího ústeckého přístavu
 
      Ustí nad Labem - Vaňov, 15. září 2009 ? Ředitelství vodních cest ČR a firmy OHL ŽS, a.s. a AZ Sanace a.s. dnes, za účasti zástupců Ministerstva dopravy,

 
Státního fondu dopravní infrastruktury, primátora města Ústí nad Labem a dalších hostů, slavnostně zahájily realizaci projektu modernizace překladní hrany ve veřejném přístavu Ústí nad Labem ? Vaňov. Projekt, s poněkud složitým názvem Veřejný přístav Ústí nad Labem ? Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel, přinese dopravcům nové možnosti při vykládce a nakládce zboží i větší bezpečnost lodí v případě povodní.

?Modernizovaná, 310 m dlouhá překladní hrana umožní navýšení překladní kapacity přístavu a to jak v oblasti překládání zemědělských substrátů a ostatních sypkých materiálů, tak i překládání kontejnerů a nadrozměrných nákladů? řekl Ing. Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a dodal, že ?stavba zároveň zvýší bezpečnost plavidel a obyvatel v době povodní, neboť zde vznikne chráněné místo umožňující bezpečné nouzové vyvázání plavidla pro případ, že z technických důvodů nebude schopné doplout do ochranného přístavu.?

Přístav Ústí nad Labem - Vaňov má dle vyhlášky Ministerstva dopravy č.222/1995 Sb., o vodních cestách, statut veřejného přístavu. Stávající překladiště slouží převážně k překládce písků a sypkých substrátů. Překladní výkon v roce 2006 (dle statistik dopravců) činil v rámci celého překladiště celkem 122 000 t. Překládka písků je realizována 2 mobilními jeřáby, sypké substráty jsou překládány z železniční a silniční dopravy na lodě podúrovňovou násypkou s pásovým nakládacím zařízením.

?Velice si vážíme možnosti pracovat na tomto zajímavém projektu, který přispěje ke zkvalitnění lodní dopravy na Labi,? řekl dnes Ing. Jaroslav Kopecký, MBA, ředitel divize 8 Chomutov závodu Pozemního stavitelství OHL ŽS, a.s.

Projekt za 136,5 mil. Kč podpoří i Evropská unie. 116 mil. Kč bude zaplaceno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady budou uhrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR
Václav Straka
tiskový mluvčí
E: straka@rvccr.cz
T: 267 132 801
M: 602 368 719

www.rvccr.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>