Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Plavby


Sasko proti výstavbě zdymadel na českém úseku Labe
 
      Německá spolková země Sasko, která sousedí se severozápadními Čechami, se staví proti výstavbě zdymadel na českém úseku Labe.

 
Zemský ministr ekologie Steffen Flath zaslal dopis komisařce Evropské unie pro životní prostředí Margot Wallströmové, kterou žádá, aby společenství vynakládalo prostředky na přizpůsobení plavidel nynějšímu stavu toku, a nikoli na výstavbu nových vodních děl. Klíč k rozvoji lodní dopravy nespočívá v další výstavbě řeky, uvádí dopis, o němž ČTK informovalo saské ministerstvo v Drážďanech. Cestou budoucnosti je uzpůsobení lodí dané situaci na řece. Flath má dojem, že také české ministerstvo životního prostředí, jehož šéfa Miloše Kužvarta saský ministr rovněž o dopisu informoval, má pochybnosti o ekologických aspektech projektu.

Podle saského ministra se lze za pomoci vhodnějších plavidel vyhnout následným ekologickým a finančním škodám. EU by tak měla podpořit finančně moderní lodě. Prostředky by měla EU uvolnit, až Česko upustí od plánované výstavby zdymadel. Spolkové ministerstvo dopravy v Berlíně před dvěma týdny informovalo o tom, že přes odpor ochránců životního prostředí a některé protichůdné informace o pozastavení prostředků na výstavbu labské plavební cesty na německém území hodlá německá vláda pokračovat ve vytváření podmínek pro lodní dopravu. "V rozpočtu je připraveno 5,1 miliónu eur, které budou investovány v roce 2002," konstatoval náměstek ministra dopravy Ralf Nagel.

Do roku 2008 počítá spolková vláda s investicemi 255 miliónů eur do budování labské plavební cesty. Na zlepšování splavnosti Labe mají tradičně zájem čeští přepravci. Na rozdíl od značně kanalizovaného toku v Čechách si však řeka na německém území uchovává převážně přírodní ráz s poříčními nivami, protože pro německé přepravce nemá Labe tak důležitý význam. Na německém území také bývá po značnou část roku nesplavné kvůli nízkému stavu vody. Stavební úpravy v Německu neznamenají "kanalizaci" řeky, upozornil Nagel. Nezvýší ani nebezpečí záplav, neprohloubí erozi a neohrozí říční nivy. Ekologicky přijatelná plavba podle německé vlády naopak bude v budoucnu příznivá svými náklady, odlehčí přepravě po silnicích a přinese nová pracovní místa.

ČTK

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>