Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Tisková zpráva z MDS ČR k chystané vyhlášce o plavbě na vodních tocích
 
      V poslední době se objevují v médiích značně zkreslené informace o předmětu úpravy návrhu vyhlášky MDS o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

 
Návrh vyhlášky má být prováděcím právním předpisem k § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Předmět její právní úpravy je nepřekročitelně vymezen zákonným zmocněním.Vyhláškou může Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pouze stanovit vodní nádrže a vodní toky, na kterých je plavba plavidel se spalovacími motory zakázána. Ovšem jen za podmínky, že tyto vodní nádrže a vodní toky nejsou dopravně významnými vodními cestami.

Příslušná kategorizace vodních cest je provedena zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, přičemž mezi vodní cesty dopravně významné jsou, mimo jiné, zahrnuty i vodní nádrže Slapská přehrada a Orlík.Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství je vyhláškou dále oprávněno stanovit rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě.

Z toho tedy vyplývá, že:

1. nebýt výše zmiňované vyhlášky, tak je vyjma povrchových vod v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených pro chov ryb, plavba plavidel se spalovacími motory možná na všech ostatních vodních nádržích a tocích
2. vyhláška ovšem nemůže zakázat, protože ji to zákon neumožňuje, plavbu plavidel se spalovacími motory na dopravně významných vodních cestách.

Ludmila Roubcová, tisková mluvčí MDČR

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>