Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Lodě
Zazimování jachet
 
      28. listopadu - Na podzim jsme vždy postaveni před nutnost zazimovat správně svojí jachtu. Pokud to neuděláme, snižujeme její životnost a přiděláváme si práci na jaro. Co vše nás však čeká?

 
Výběr kotviště

Většina českých jachet pluje ve Středomoří. V této oblasti je velký nedostatek míst v marínách. Pokud nemáme zaplacené celoroční stání v některé z nich, dostáváme se do velikých potíží. Rozhodně je nutné nejprve si místo zajistit telefonicky nebo e-mailem. Zkoušet objíždět maríny naslepo je jen zbytečná ztráta času. Pokud chceme, aby jachta stála přes zimu na suchu, i to je nutné domluvit dopředu. Některé maríny tuto možnost nenabízejí.
Většinou nemáme v maríně možnost si místo k stání vybírat. Je nám přiděleno. Pokud však taková příležitost je, snažíme si najít místo co nejlépe kryté. Mola u vjezdu do maríny bývají více vystaveny vlnám.

Jak se vyvázat

Pokud stojíme na místech, kde mohou silné poryvy větru nebo vlny, jachty rozhoupat, dáváme si pozor, aby stěžně sousedících jachet nebyly na stejné úrovni. To se týká například vnějších stání v chorvatské Rogoznici. Pokud jsou stěžně v jedné řadě, může dojít k jejich poškození.
Při dlouhodobém stání je dobré použít některý z tlumičů nárazů, které instalujeme na vyvazovací lana. Chrání vazáky před prudkými nárazy. Navíc je vhodné použít i springy, tedy lana která nám uvážou záď křížem. Díky nim bude jachta lépe stabilizována.
Pokud můžeme, použijeme dvě mooringová lana. Uzel na vazáku si raději překontrolujeme několikrát. Jachtu odtáhneme dále od mola, než je běžné u krátkodobého stání. Na bocích použijeme všechny fendry, které máme k dispozici. Je lepší, když naše jachta vypadá jak panáček Michelin, než aby byla na jaře poškozená. Fendry vyvazujeme na spodní reling, sloupky pak nejsou tak namáhány. Před odchodem z lodi ještě jednou prohlédneme všechny uzly.

Na suchu nebo na vodě?

Otázkou samozřejmě je, necháme-li jachtu zazimovanou na vodě nebo by bylo lepší ji vytáhnout na břeh. Problém je třeba rozdělit na několik kategorií, podle materiálu, ze kterého je trup vyroben.
Starší jachty vyrobené z laminátu měly velké potíže s nasákáváním laminátu vodou, tzv.osmózou. Dnes se již používají kvalitnější materiály a tomuto problému by mělo být odzvoněno. U starších laminátových jachet je tedy stání na břehu jednoznačně lepší. U jachet nových by voda neměla udělat žádné škody, přesto je stání na souši k lodi šetrnější.
U železných a hliníkových jachet je stání na souši jednoznačně pro jachtu lepší. I přes mimořádně kvalitní nátěry zde hrozí nebezpečí koroze.
U jachet dřevěných je naopak lepší, pokud zústanou stát na vodě. Dřevo při vysoušení a opětovném vlhčení velmi výrazně pracuje, což trupu nesvědčí. Navíc největší škody na dřevu napáchá právě opakované vysoušení a vlhčení.

Co uděláme před příjezdem do maríny

Před příjezdem do maríny nesmíme zapomenout na několik úkonů. Nejprve vyčerpáme a několikrát vypláchneme fekální tanky. Načerpáme do nich přes toaletu čistou mořskou vodu a opět vypustíme. Vypustíme nádrže s pitnou vodou. Zajedeme k pumpě a načerpáme plnou nádrž paliva. Zabráníme tak kondenzaci vody v nádrži.

Plachty

Plachty opláchneme sladkou vodou a necháme je vyschnout. Pečlivě je prohlédneme, a případné závady necháme přes zimu opravit. Vše pečlivě složíme a plachty uložíme na suchám místě.
Často můžeme na zimujících lodích plachty vidět. Plachtám to však nedělá dobře. Na rolfoku nenecháváme ani namotanou genou a i rolovací hlavní plachtu je lepší stáhnout a uschovat.

Paluba

Prohlédneme pečlivě celou palubu, přední a zadní koš, relingové sloupky a veškeré kování. Každá známka koroze může ukazovat na vážnější problém. Každá prasklina vyžaduje okamžitou opravu.
Vše důkladně propláchneme sladkou vodou. Vypustíme celý kotevní řetěz a kotevnu vyčistíme. Pokud stojíme na suchu, můžeme nechat kotvu s řetězem na paletě pod přídí.
Z paluby demontujeme vše, co není pevně uchyceno. Schováme záchraný kruh i bóji, záchraný ostrůvek, nafukovací člun i přívěsný motor. Neopomeneme demontovat bimini a sprayhood. Prohlédneme všechny úložné prostory a ubezpečíme se, že v nich nemá co shnít. Vše odsolíme, usušíme a znovu uložíme. Pokud můžeme, vše zamkneme.
Pokud je to možné, uložíme plynové bomby mimo loď na suchém a chladném místě. Musí-li zůstat kde jsou, ubezpečíme se, že nebudou stát ve vodě a že odtok z prostoru kde jsou uloženy není ucpaný.

Takeláž

Prohlédneme stěžeň, pečlivé kontrole podrobíme především veškeré kování. Jakékoli defekty necháme ihned opravit. Stejnou péči budeme věnovat i pevnému lanoví. Objeví-li se někde porušené nerezové lano, je nutná okamžitá výměna. Obzvlášť náchylná jsou místa u terminálů.
Prohlédneme pohyblivé lanoví, poškozená lana vyměníme, zkrátíme, nebo otočíme. Pokud je to možné, lana před zimou odsolíme. Pokud necháváme výtahy staženy na palubu, uvážeme je tak, aby se nemohly mlátit o stěžeň.

Trup

Prohlédneme trup a zaznamenáme si všechny škody. Pokud je nebudeme opravovat ihned, je dobré všechny škrábance zakroužkovat tužkou. Při pozdější opravě si ušetříme hledání.
Při vytahování z vody zkontrolujeme vůli na kormidlu, prohlédneme ložisko hřídele a ucpávku. Zkontrolujeme dotažení šroubů na kýlu.

Podpalubí

Vše uklidíme. Vyházíme načaté potraviny. Ubezpečíme se, že vše co na lodi necháváme se nekazí a nestojí ve vodě. Vypumpujeme vodu z kýlu a vše důkladně vysušíme. Pokud je to možné, zajistíme větrání podpalubí. Madrace na postelích zvedneme a necháme je stát. Snažíme se udělat vše pro zamezení vlhkosti v lodi. Jsme-li napojeni na elektřinu, můžeme použít uvnitř vysoušeč. Pokud tuto možnost nemáme, je dobré použít alespoň nějaké chemické vysoušeče, jako je silikagel.

Motor

V motoru vyměníme před zimováním olej a olejový filtr a motor několikrát protočíme, aby nový olej prostoupil vše v uvnitř.
Prohlédneme palivové filtry motoru, jestli neobsahují vodu, primární filter vyměníme. Motor zastříkneme WD sprejem. Pokud zimujeme jachtu v místech, kde mrzne, vyměníme chladící vodu v motoru za nemrznoucí směs. Je také vhodné demontovat impeler z vnějšího chladícího okruhu. Dlouhé stání motoru může deformovat lopatky impeleru.
Sání vzduchu k motoru a výfuk můžeme ucpat hadrem namočeným v oleji. Ten zabrání vnikání vlhkosti k motoru.

Elektřina

Pokud máme na lodi tzv. chytrou nabíječku, která reguluje nabíjení baterií, necháme jachtu připojenou na elektrický proud, případně necháme zapnuté solární panely. Pokud tuto nabíječku nemáme, je lepší dobité baterie odpojit, zkontrolovat elektrolit a uložit je na suchém místě.

Musíme počítat s tím, že nám zazimování zabere relativně mnoho času. I ve dvou lidech se zapotíme, abychom vše stihli za dva dny. Je to však nutné, protože škody, které mohou na špatně zazimované lodi vzniknout, jsou vždy velmi výrazné. Dva dny práce se určitě vyplatí.
V záloze je samozřejmě také druhá možnost, že si zazimování necháme za úplatu udělat odbornou firmou. V ideálním případě známe firmu, která bude vše provádět a jsme s její prací spokojeni.Pak může spolupráce pokračovat. Pokud tomu tak není, můžeme mít na jaře pocit, že na jachtu nebylo šáhnuto. Abychom rozčarování alespoň trochu zabránili, je dobré do smlouvy o prováděných pracích jasně specifikovat, co si přejeme na palubě udělat. Vždy je nutné mít na paměti, že muž z jihu se pro práci nenarodil

Daniel Vodička

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>