Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Závodění
MMČR Laser a Evropa, pohárový závod třídy Finn, Laser 4,7
 
      26. září - Místem konání je VD Nové Mlýny ? Pavlov, Česká republika, pořadatel závodu je YC DYJE BŘECLAV, termín konání závodu 28.9 - 1.10.06. Hlavním partnerem závodu je Poštovní spořitelna a hlavním mediálním partnerem jsou www.lode.cz.

 
POŘADATEL
Pořadatelé jsou : YC Dyje Břeclav
Partneři závodu jsou: ČSJ
Ředitel závodu: Jiří Krabička
Kontakt: +420 606 795 900
email: ycdyje@breclav.cz
Hlavní rozhodčí: Jiří BělunekKATEGORIE REKLAMY
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? ?Reklamní kodex?.
Po plachetnicích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu po stranách trupu.

PRAVIDLA
Závod bude řízen podle:

- Závodních pravidel ISAF 2005-2008, jejich Dodatků a všech jejich změn schválených ISAF
- Plachetních směrnic
- Vypsání závodu
- Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd
- Vyhlášek závodní komise a protestní komise

ÚČAST
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 21 ? ?Kodex oprávnění?.

PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, přihláška bude přijata závodní komisí až po kontrole lodě technickým komisařem, který toto potvrdí na přihlášce, zaplacení startovného a předložením následujících dokladů:

-Kmenový list ČSJ se závodnickou licencí pro rok 2006, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.
-Zahraniční závodníci předloží doklady podle ISAF Předpisu 21.1(b)(ii).
-Platný certifikát o proměření lodi.
-Potvrzení (resp. pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro tento závod.
Přihláška závodníků ve věku do 18 let musí být podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka.
Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá, odpovídá platným předpisům.

STARTOVNÉ
Startovné je:
LT Evr, Fin, Las, - 600,-Kč/loď
LT L4.7 - 500,-Kč/loď
Startovné musí být zaplaceno při registraci.

MĚŘENÍ
Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a v kterékoliv době během konání závodu.

ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU
Středa 27.9.2006
17.00 - Zahájení činnosti měřičů LT
19.00-20.00 - Registrace závodníků

Čtvrtek 28.9.2006
8.00 ? 10.00 - Registrace závodníků
10.30 - Zahájení MČR
12.00 - Start 1. rozjížďky

Pátek 29.9.2006
10.00 - Start 1. páteční rozjížďky

Sobota 30.9. 2006
10:00 - Start 1. sobotní rozjížďky

Neděle 1.10.2006
10.00 - Start 1.nedělní rozjížďky

Žádná rozj. nebude 1.10. startována po 13:00.
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků.

PLACHETNÍ SMĚRNICE
Plachetní směrnice k dispozici závodníkům při registraci.
Počet rozjížděk ? max. 12.

ZÁVODNÍ PLOCHA
Závod se uskuteční na ploše přehrady Nové Mlýny
u Sportovního střediska Pavlov, YC Dyje Břeclav.

BODOVACÍ SYSTÉM
Bude užit nízkobodový systém dodatku A.

PROTESTNÍ KOMISE
Pro tento závod bude jmenována protestní komise v souladu s pravidlem 90 ZPJ.

CENY A KATEGORIE
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo každé lodní třídy.

TELEVIZE A MÉDIA
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možné ve vlastních stanech nebo karavanech ve Sportovním středisku Pavlov YC Dyje Břeclav. Poplatek za ubytování je zahrnut ve startovném .

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>