Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


MČR - Závod ?O krále Šumavy? v lodní třídě FD a Regata Poštovní spořitelny
 
      27. června - MČR - Závod ?O krále Šumavy? v lodní třídě FD
a Regata Poštovní spořitelny, pohárový závod tříd C, 420, a FB, CTL 071314, datum: 30.6.-2.7. 2007, místo konání Jachetní klub Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika

 
Hlavní partner závodu C, 420 a FB: Poštovní spořitelna


1.MÍSTO KONÁNÍ
Místem konání je Jachetní klub Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika

2.¨LODNÍ TŘÍDY
Závod je určen pro lodní třídy FD, C, 420 a FB.

3. POŘADATEL
Pořadatelem je Jachetní klub Černá a Český Svaz Jachtingu.

4. KATEGORIE REKLAMY
Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ??Reklamní kodex?.
Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.
Akreditace medií je povinná u ředitele závodu.
Jakákoliv propagace a komerční prodej v areálu JK musí být předem projednána s ředitelem závodu.

5. PRAVIDLA
Závod bude řízen podle:
- Závodních pravidel jachtingu ISAF, ve znění platném ke dni pořádání závodu,
-Plachetních směrnic,
-Vypsání závodu,
-Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd a
-Vyhlášek Závodní a Protestní komise

6. ÚČAST
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 ? ?Kodex oprávnění?.

7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE
Předregistrace není.
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacením startovného, předložením písemného souhlasu měřiče závodu a předloží následující doklady:
-Závodnickou licencí pro rok 2007, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.
-Zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ISAF 75.1.
-Platný certifikát o proměření lodi.
-Potvrzení (resp. pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

Přihláška musí být podepsána závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu.

U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Přihlášky budou přijímány v klubovně Jachetního klubu.
U plachetnic nad 12 m2 oplachtění je vyžadován jeden průkaz vůdce malého plavidla, technické osvědčení plavidla a přidělené evidenční číslo.

8. STARTOVNÉ
Startovné je: FD, FB, 420 ? 700 Kč, Cadet -500 Kč
Startovné musí být zaplaceno při registraci.
Pes na pozemku JK: 200 Kč (majitel je zodpovědný za uvázání psa, bezpečnost a čistotu)

9. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU
Pátek 29.6.2007
19:30 ? 21:00 Registrace závodníků

Sobota 30.7. 2007
08:00 ? 9:30 Registrace závodníků
9:45 Slavnostní zahájení
11:15 Start první rozjížďky
večer Raut

Neděle 1.7.2007
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK

Pondělí 2.7. 2007
Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK
Žádná rozjížďka nebude startována po 14:00 v případě odjetí 4 rozjížděk nebo po 16:00 v případě odjetí 3 nebo méně rozjížděk.
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků

10. PLACHETNÍ SMĚRNICE
Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci na vývěsní tabuli.

11. ZÁVODNÍ PLOCHA
Závod se uskuteční ploše Lipno, poblíž Jachetního
klubu Černá

12. BODOVACÍ SYSTÉM
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

13. PROTESTNÍ KOMISE
Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti Jachetního klubu Černá.
Platí lhůta pro podání protestu podle všeobecných plachetních směrnic, protestné není vyžadováno.

14. CENY A KATEGORIE
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí.
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

15. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí.
Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.

16. DOPROVODNÉ ČLUNY
Provoz člunů se spalovacími motory je na Lipně zakázán zákonem. JK Černá si vyhrazuje právo zakázat v prostoru závodu použití motorových člunů, které by mohly být spojovány s pořadatelem a které nemají udělenou výjimku ze zákona pro Lipno.

17. UBYTOVÁNÍ
Ubytování ve stanech nebo vlastních karavanech je poskytováno pouze do vyčerpaní kapacity pozemku a při jejím převýšení není garantováno. Poplatky za kempovaní se nevybírají ve dnech konání závodu.

18. STRAVOVÁNÍ
Po dobu závodu bude k disposici bufet.

Kontakty
Jachetní klub Černá v Pošumaví (před závodem)
alexandr.jegorov@ivax-cz.com ,

PARTNEŘI JK Černá v Pošumaví:
Obec Černá v Pošumaví
www.lode.cz
Poštovní spořitelna ? Hlavní partner závodu C, 420, FB

Doplňující informace:
Závod bude použit jako kulisa pro natáčení filmu České Televize. Akce je určena pro podporu a propagaci jachtingu v České Republice a rovněž pro podporu pořádání LOH 2016.

Hlavní mediální partner závodu:
Ré yachting magazine - www.lode.cz

www.yccerna.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>