Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


Modrý hrozen - vypsání závodu
 
      11. září - termín konání 15. - 16. září 2007, Nové Mlýny ? Pavlov, Česká republika, CTL 072131. Závod poháru ČR lodních tříd 470, 420, Cadet, Fireball, Vaurien a FD. Pro tyto třídy je závod vypsán s koeficientem 4.

 
Závod Moravského poháru pro LT T2,4 s koef. 3.
Ip pro LT 470 s koeficientem 5.

Hlavním partnerem závodu je Poštovní spořitelna.


1. Místo konání a lodní třídy
Nové Mlýny ? Pavlov, areál YC Dyje Břeclav, Česká republika
Vypsané třídy: 470, 420, Cadet, Fireball, Vaurien , FD, T2,4

2. Pořadatel
Pořadatelem závodu je YC Dyje Břeclav.

3. Kategorie reklamy
a) Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? ?Reklamní kodex?.
b) Loď, která nese vlastní reklamu musí vlastnit licenci podle Individuálního Reklamního licenčního systému, pokud byl zaveden jejím národním svazem. (předpis ISAF 20.4.3)
c) Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.

4. Pravidla
Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2005-2008, Plachetními směrnicemi, Vypsáním závodu, pravidly tříd a vyhláškami závodní komise.

5. Časový plán závodu
Sobota 15. září 2007
7:30 ? 9:30 Registrace
10:00 Zahájení a informace pro závodníky
11:30 Start první rozjížďky
Další rozjížďky podle pokynů závodní komise

Neděle 16. září 2007
10:00 Start první rozjížďky druhého dne
Další rozjížďky podle pokynů závodní komise
Žádná rozjížďka nebude tento den startována po 15. hodině

Plánuje se 6 rozjížděk v průběhu dvou dnů.

6. Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici v místě registrace na vývěsce závodní komise.

7. Přihlášky, registrace
Formuláře přihlášky budou k dispozici v kanceláři závodní komise.
Při registraci závodník:
? vyplní přihlášku,
? zaplatí startovné,
? předloží kmenový list ČSJ se závodnickou licencí pro rok 2007 s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku (pouze čeští závodníci),
? předloží doklady podle ISAF Předpisu 21.1 (b)(ii) (zahraniční závodníci),
? předloží platný certifikát o proměření lodi
? předloží licenci vlastní reklamy na lodi podle předpisu ISAF 20, pokud je Individuální Reklamní Licenční Systém zaveden národním svazem
? podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod.
U závodníka mladšího 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá, odpovídají platným předpisům.

8. Startovné
Jednoposádková loď: 400,- Kč/loď
Dvouposádková loď: 600,- Kč/loď
V ceně je účast v závodě a pobyt v areálu YC Dyje Břeclav s možností kempování pro závodníky.

9. Ceny a kategorie
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v každé třídě v absolutním pořadí.
Závodníkům, kteří se nedostaví na slavnostní vyhlášení výsledků, nebudou předány ceny.
Výsledkové listiny obdrží zástupce jednotlivých klubů až po skončení závěrečného ceremoniálu.

10. Bodovací systém
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

11. Televize a média
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

12. Odpovědnost a pojištění
Závodníci startují v závodě na vlastní nebezpečí. Organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem, a to během regaty a po regatě, v areálu YC Dyje i mimo něj.
Každé závodící plachetnici je doporučeno sjednat pro tento závod pojištění za odpovědnost.

13. Podpůrné lodě
Provoz doprovodných člunů pro jednotlivé týmy nebo závodníky musí být povolen pořadatelem.

14. Ubytování
? Kempování v areálu YC Dyje Břeclav
. Spotřeba elektrické energie závodníky v areálu YC Dyje není součástí startovného
? Doprovod závodníků v počtu 1 osoby neplatí kempovné, pouze spotřebu el. energie, ostatní doprovod hradí pobyt dle ceníku YC Dyje
? V hotelech a penzionech v Pavlově, Dolních Věstonicích a okolí

www.ycdyje.breclav.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>