Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Závodění


CECC v LT Cadet, MMČR LT Fireball, FD - PZ v LT C a 420
 
      Praha 26. června - O pohár Poštovní spořitelny, CTL 081315,
datum: 28.6.-30.6. 2008, místo konání Jachetní klub Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika

 
VYPSÁNÍ ZÁVODU

1. MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání je Jachetní klub Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika

2. LODNÍ TŘÍDY

Závod je určen pro lodní třídy FD, FB, C, 420

3. POŘADATEL

Pořadatelem je Jachetní klub Černá v Pošumaví ve spolupráci s Českým svazem jachtingu.

4. KATEGORIE REKLAMY

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 ? ?Reklamní kodex?.
Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.
Akreditace medií je povinná u ředitele závodu.

5. PRAVIDLA

Závod bude řízen podle:
- Závodních pravidel jachtingu ISAF, ve znění platném ke dni pořádání závodu,
- Plachetních směrnic,
- Vypsání závodu,
- Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd a
- Vyhlášek Závodní komise a Protestní komise
- Národní předpisy ČSJ během závodu neplatí -

6. ÚČAST

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 ? ?Kodex oprávnění?.

7. PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE

Předregistrace není.
Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacením startovného, předložením písemného souhlasu měřiče závodu a předloží následující doklady:
- Závodnickou licencí pro rok 2008, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.
- Zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ISAF 75.1.
- Platný certifikát o proměření lodi.
- Potvrzení (resp. pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

Přihláška musí být podepsána zavodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro mistrovství. Přihláška dále musí být potvrzena měřičem třídy. Měřič třídy svým podpisem prohlašuje, že vybavení posádky v proměřovaných veličinách odpovídá pravidlům třídy.
U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka.
Přihlášky budou přijímány v kubovně Jachetního klubu.

8. STARTOVNÉ

Startovné je: FD, FB ? 700 Kč nebo 30 Euro
420, Cadet ? 450 Kč nebo 15 Euro

Startovné musí být zaplaceno při registraci.

9. MĚŘENÍ

Všechny lodě se svým vybavením musí být dodány k přezkoumání dle Vyhlášky hlavního měřiče, která bude součástí plachetních směrnic.
Při registraci k měření musí být měřiči závodu předán platný proměřovací certifikát.
Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a v kterékoliv době během konání závodu.

10. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU

Pátek 27.6.2008
17:00 ?21:00 Měření
19:00 ? 21:00 Registrace závodníků

Sobota 28.6. 2008
08:00 ? 10:00 Registrace závodníků
08:00 ? 10:00 Měření
11:00 Slavnostní zahájení
12:30 Start první rozjížďky

Neděle 29.6.2008
Breefing 8:30
Start rozjížďky 10-18 (první poslední možný start)
Večer po dojetí rozjížděk bude raut v hale.

Pondělí 30.6. 2008
Start rozjížďky 10.00
Žádná rozjížďka nebude startována po 13:00 v případě odjetí 3 rozjížděk nebo po 16:00 v případě odjetí 2 nebo méně rozjížděk.
Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků.


11. PLACHETNÍ SMĚRNICE

Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci.

12. ZÁVODNÍ PLOCHA

Závod se uskuteční ploše Lipno, poblíž Jachetního
klubu Černá

13. BODOVACÍ SYSTÉM

Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

14. PROTESTNÍ KOMISE

Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti Jachetního klubu Černá.

15. CENY A KATEGORIE

Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo ve v mezinárodním absolutním pořadí. Zvítězí-li zahraniční posádka získává titul ?Mezinárodní mistr ČR?.
Podmínkou pro platnost mistrovství ČR je dokončení alespoň 3 platných rozjížděk, účast alespoň 5 posádek v dané lodní třídě.

Mimo mezinárodního absolutního pořadí budou vyhlášeny následující kategorie:

FD České absolutní pořadí

FB České absolutní pořadí,
Mix
Junioři

Cadet Mezinárodní do 14 let
Mezinárodní dívky


Vítěz každé kategorie, která splnila podmínky Mistrovství ČR získává titul ?Mistr České republiky?. První tři posádky každé kategorie obdrží ceny, medaile ČSJ a diplomy.
Podmínkou pro udělení titulů a medailí v kategoriích je dokončení alespoň 3 platných rozjížděk, účast alespoň 5 posádek ve vypsané kategorii.

16. TELEVIZE A MÉDIA

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

17. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

Závodníci se zúčastňují závodu Mistrovství ČR na vlastní nebezpečí.
Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.
Každá závodící plachetnice musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti na minimální částku 5 milionů Kč.

18. DOPROVODNÉ ČLUNY

Provoz člunů se spalovacími motory je na Lipně zakázán zákonem. JK Černá si vyhrazuje právo zakázat v prostoru závodu použití motorových člunů, které by mohly být spojovány s pořadatelem a které nemají udělenou výjimku ze zákona pro Lipno.
Pořadatel si vyhrazuje právo přizvat do organizace závodu další čluny do výše limitu stanoveného v udělené výjimce ze zákona,

19. UBYTOVÁNÍ

Ubytování ve stanech nebo vlastních karavanech je poskytováno pouze do vyčerpaní kapacity pozemku a při jejím převýšení není garantováno. Poplatky za kempovaní se nevybírají ve dnech konání závodu.

20. STRAVOVÁNÍ

Po dobu závodu bude k disposici bufet.
Kontakty

Jachetní klub Černá v Pošumaví
Eva Marušková, ředitel závodu
telefon: 777269020, eva.maruskova@volny.cz


PARTNEŘI JK Černá v Pošumaví:

Počtovní spořitelna ? hlavní partner závodu
Obec Černá v Pošumaví
www.lode.cz ? Mediální partnerHlavní partner závodu:

Alexandr Jegorov

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>