Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Přátelé jachtaři, vodáci a všichni, kteří máte vztah k Orlíku.
 
      Jistě jste zaregistrovali informace o plánovaném snížení hladiny našeho oblíbeného jezera v letošní letní sezoně. Protože máme obavy o nás všechny a věříme, že každý problém lze řešit více způsoby, organizujeme podpisovou akci ve snaze dosáhnout
kompromisního řešení které by méně komplikovalo využití Orlíka jako rekreační plochy.

 

Současný návrh je dle nás návrhem příliš drastickým a možná až přehnaně opatrným. Další jednání je navrženo na 17.3. a tak neváhejte a pokud máte zájem se připojit, jednejte.

Přiložený dopis je možno podepsat:

V kanceláři SK Yacht a ski, Černokostelecká 24, Praha 10 u Petra Štěpánka tel. 274779791 V kanceláři spol. Quarter s.r.o. Orlík nad Vltavou(vedle zámku) u Pavla Šofra tel.382275197.
V Yacht clubu Barrandov, Kožlí u Orlíka u Honzy Kortana tel. 382275194

Petr ŠtěpánekPovodí Vltavy, Vážený pan ředitel
Státní plavební správa, Vážený pan ředitel


Vážený pane,


Ze zpráv v tisku, rozhlasu a televizi se dozvídáme, že v letošním roce se chystá výrazné snížení hladiny jezera na VD Orlík. Následnými dotazy jsme zjistili, že se jedná o snížení hladiny vodního díla Orlík až na kotu 344,50 m n. m. Bpv. Toto opatření, jak nám bylo sděleno, je motivováno jednak potřebou vytvořit preventivní ochranný prostor pro případné extrémní srážky, které by mohly za současných hydrologických podmínek způsobit opět povodně a dále pak potřebou vytvořit ochranný prostor pro zajištění oprav na vltavské kaskádě, které si vyžádaly loňské povodně.

Zcela chápeme nutnost odstranit škody napáchané loňskou povodní i obavu z možných dalších povodní. Snížení hladiny až na uvedenou kotu s sebou však přináší i řadu negativních jevů, které se mohou přímo či nepřímo nepříjemně projevit v životě všech, kteří využívají Orlík k rekreaci nebo obživě, v životě všech subjektů, podnikatelů, občanských sdružení a v neposlední řadě obcí v okolí jezera.

Takto snížená hladina znamená při pohledu na jezero v první řadě jeho značné plošné zmenšení. Horní úseky jezera na Vltavě prakticky od Podolska a na Lužnici od soutoku s Lomnicí by přestaly existovat úplně. Na dně údolí plného nánosů zde poteče řeka. Od těchto úseků směrem dolů po proudu to nebude o moc lepší, neboť hladina bude snížena o téměř 7m. To bude znamenat vyschnutí celé řady zátok a cesta k hladině bude na většině míst značně omplikovaná a mnohdy i nepříjemná. Někde to pro tvar a povrch dna nebude možné vůbec. Obnažené, na mnoha místech bahnité dno bude zdrojem komárů a zápachu.

Vzhledem k tomu, že Orlík je v současnosti rozsáhlou a oblíbenou rekreační oblastí, kde se každoročně rekreují tisíce lidí z domova i ze zahraničí, by toto snížení hladiny mohlo drasticky zasáhnout do života lidí v obcích kolem jezera. Snížená hladina v první řadě sníží zájem o rekreaci na Orlíku. To vyvolá snížení příjmů z cestovního ruchu.

Subjekty poskytující služby budou snižovat stavy zaměstnanců nebo
nebudou zaměstnávat takové množství sezónních pracovníků jako tomu bylo v minulých letech. Řada podnikajících subjektů bude z finančních důvodů nucena ukončit svoji činnost. To bude znamenat zvýšení nezaměstnanosti.

Snížená hadina značně omezí možnosti provozování obchodních a sportovních aktivit, které přímo s vodou souvisí. Například veřejná lodní doprava, která zajišťuje pohyb turistů po celém jezeře, nebude prakticky schopna tento svůj úkol plnit.

Absence tohoto pohybu lidí se také negativně projeví na příjmech z cestovního ruchu. Provozovatelé sportovních přístavů nebudou moci v mnoha případech vůbec svá kotviště otevřít. Stejně tak provozovatelé různých vodních atrakcí, jako jsou půjčovny loděk, tobogán a podobně, nebudou moci v mnoha případech fungovat. Omezení se nevyhne ani každoročně pořádané celé řadě sportovních podniků z nichž některé mají celostátní ale i mezinárodní význam. Mezinárodní závod motorových kluzáků, které se každoročně pořádá na Podolsku a v loňském roce se jel jako Mistrovství Evropy, se nebude moci konat vůbec. To vše jsou negativa, která značně ovlivní život na Orlíku.


V žádném případě nechceme, aby tento náš dopis působil jako katastrofický scénář. Pochopte však naši obavu z možného úpadku rozvoje v našem regionu, neboť propad jedné sezony může Orlík poškodit na dlouhá léta. Může vzniknout dlouhodobý nezájem jak rekreantů tak i podnikatelů o Orlík z důvodu nestability toho nejcennějšího, co region má a tím je právě orlická přehrada a její zajímavosti, atrakce a historické památky.

Věříme, že i přes skutečnosti, které vedly ke stanovení koty 344,50 m n.m. Bpv. je ještě naděje s Vaší pomocí nalézt takové řešení, které umožní provedení nutných oprav, vytvoří nezbytný zásobní prostor pro zadržení větších srážek ale současně sníží negativní dopad na fungování turistického ruchu v regionu Orlické přehrady.
Po loňské nešťastné sezoně potřebuje region především oživení a současná navrhovaná opatření by jen prohloubila propad.

Petr Štěpánek

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>