Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Tisková zpráva Povodí Vltavy
 
      Vzhledem k nutné potřebě odstranění povodňových škod ze srpna 2002 bude Povodí Vltavy, státní podnik provádět opravu porušeného vodohospodářského vývaru pod vodním dílem Kamýk v době od dubna do listopadu letošního roku (2003).

 
Z výše uvedených důvodů se pro toto období plánuje snížení hladin na vodních dílech Orlík a Slapy :

Vodní dílo Orlík - předpokládaná hladina se bude pohybovat v souladu s platným schváleným manipulačním řádem mezi kótami 344,50 m n.m. až 351,20 m n.m. (s výjimkou povodňových průtoků, kdy může být využit i retenční prostor v rozmezí kót 351,20 ? 353,60 m n.m.).

Vodní dílo Slapy - předpokládaná hladina se bude pohybovat v rozmezí kót 267,00 ? 269,00 m n.m. v souladu s platnými povoleními příslušných vodoprávních úřadů.

Informace o aktuálním stavu a předpokládaném vývoji můžete najít na webové stránce Povodí Vltavy : www.pvl.cz , u Českého Telecomu na čísle Telefonní informační služby a v denním tisku.

Praha, 31.3.2003

Povodí Vltavy

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>