Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Česká televize mate v kauze výstavby jezu na Labi veřejnost - tisková zpráva
 
      21. září - Reportér ČT Jaroslav Mareš opakovaně klame veřejnost. V pořadu Reportéři ČT ze dne 5. září 2005 se přesně po roce vrací k tématu výstavby jezů na Labi a opět zde uvádí zavádějící a nepřesné informace.

 
Neověřuje si ani totožnost mluvčích, které v příspěvku použije. Ministerstvo dopravy považuje takovou reportáž za neprofesionální.

Reportér Mareš se odvolává na loňskou reportáž, která měla údajně zpochybnit ekonomickou návratnost výstavby dvou jezů na Labi. Ve skutečnosti se jeho tehdejší reportáž ekonomickou stránkou zabývala jen okrajově a hlavní důraz kladla na dopady na životní prostředí. Jeden z argumentů byl například ten, že se labská vodní cesta nevyužívá, a to ani v době povodní, kdy bylo vody dostatek. Za neprofesionální uznala loňskou reportáž i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, viz odpověď RRTV ze dne 7.2.2005: ?Rada při analyzování případu došla k závěru, že zpracování reportáže nebylo plně profesionální. Požadavek objektivity a vyváženosti byl sice formálně splněn, avšak v reportáži byl dán jen omezený prostor k prezentování různých názorů na věc, zejména názorů různých nezávislých odborníků.? Ze strany ČT jsme neobdrželi žádnou reakci či stanovisko k této reportáži.

Nová reportáž chybně uvádí jméno dotazovaného náměstka. Nejedná se o Ing. Jiřího Kubínka, ten nemá vodní dopravu vůbec na starosti, ale do jeho kompetence spadá silniční a veřejná doprava, pozemní komunikace a civilní letectví. Ve skutečnosti v reportáži vystoupil Ing. Vojtěch Kocourek, náměstek úseku drah, železniční a kombinované dopravy, plavby a vodních cest.

Dále nepravdy odvysílané v příspěvku:

- Finanční návratnost výstavby jezu není prokázána
- Nízký stav vody je i v Německu, a proto se tam stejně neplaví
- MD nespolupracuje s MŽP
- Sasko se bojí případných povodní, které úprava koryta způsobí
- Ekonomickou návratnost zpochybňuje studie ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, podle níž bude výstavba jezu mít trvale negativní důsledky pro českou ekonomiku
- Vodohospodářský ústav tvrdí, že ekologičtějším řešením je prohrábka koryta řeky a odstranění skalního masívu na dně Labe.

6.9.2005

Marcela Švejnohová, tisková mluvčí MD

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>