Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Rekonstrukce plavebních komor na Labi zvýšila spolehlivost vodní cesty
 
      Nymburk, 25. března 2010 - Ředitelství vodních cest ČR slavnostně zakončilo dva projekty zvyšující spolehlivost labské vodní cesty.

 
V rámci těchto projektů byly firmou Eurovia CS, a.s. zrekonstruovány zdi plavebních komor v Nymburce a Kostomlátkách.

V uplynulých dvou letech proběhla modernizace plavebních komor v Kostomlátkách a Nymburce - obě rekonstrukce byly rozděleny na dvě etapy, aby mohly být hlavní práce provedeny v pravidelných podzimních odstávkách plavebních komor. První etapa proběhla v podzimní odstávce v roce 2008, druhá pak v roce 2009. Při každé odstávce byla zrekonstruována jedna zeď. Tímto postupem byl omezen dopad na vodní dopravu na období pravidelné odstávky. Rekonstrukce zahrnovala vytvoření nových povrchů zdí z betonových panelů, které prodlouží životnost komor a zmenší plochy průsaků. Plavební komory byly dovybaveny úvaznými prvky a žebříky splňujícími současné bezpečnostní nároky plavby. Nové odrazné trámce ochrání hladké zdi před poškozením plavidly. Zároveň byla provedena modernizace elektroinstalace a řídicího systému komor.

Rekonstrukcí a modernizací plavebních komor byla prodloužena jejich životnost a zvýšena bezpečnost a spolehlivost provozu na celé labské vodní cestě v souladu s cíli Dopravní politiky ČR pro léta 2005 - 2013.

Na financování projektů v Kostomlátkách a Nymburce se spolupodílela Evropská unie, která přispěla prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85% nákladů jednotlivých projektů. Zbylých 15% bylo financováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celková investice na plavební komoře Kostomlátky dosáhla částky 49,3 mil. Kč, na plavební komoře Nymburk z důvodů podstatně horšího stavu původních konstrukcí zdí komory pak 57,3 mil. Kč.

Jednolodní plavební komora Nymburk (ř. km 896,38) se nachází přímo ve městě u levého břehu Labe. Je 85 m dlouhá, 12 m široká a překonává rozdíl hladin 2,7 m. Byla postavena v roce 1922.
Jednolodní plavební komora Kostomlátky (ř. km 891,36)se nachází u pravého břehu Labe ve stejnojmenné vesnici. Je 85 m dlouhá, 12 m široká a překonává rozdíl hladin 3,7 m. Byla postavena v roce 1937.

Letošní modernizace zvýšila jejich spolehlivost a bezpečnost jejich provozu. Komory mohou využívat jak vodáci, tak i osobní a nákladní lodě. Provozovatelem plavebních komor je Povodí Labe, s.p. a informace o jejich provozu mohou uživatelé najít na internetových stránkách www.lavdis.cz.

Bližší informace k projektům naleznete na http://www.rvccr.cz/.

Václav Straka, tiskový mluvčí

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>