Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Povodňová komise vyhlásila stav nouze!
 
      V uplynulých hodinách jsme do redakce dostali velmi závažné zprávy o vývoji stavu hladiny VD Orlík a Slapy. Upozorňujeme proto všechny majitele lodí zde kotvících na možné nebezpečí poškození vyplývající z prudkého upouštění vody z těchto přehrad.

 
V dalším textu Vám přinášíme podrobné zprávy od SPS a majitele YC Barrandov:

Přátelé,
právě jsem ukončil velice vzrušený rozhovor se službu konajícím dispečerem povodí Vltavy. Na moji otázku kdy zastaví probíhající prudký pokles mi odpověděl: na pokyn povodňové komise vytváříme maximální možný zásobní prostor. Namítl jsem, že při tomto tempu budeme do neděle na suchu. Odpověď byla zcela drastická:
..ano, počítejte s tím a jednejte s vědomím, že tam, kde dnes stojí Vaše lodě bude, bude zítra sucho? je vyhlášen stav nouze a na maríny nebude brán žádný ohled..
Nemám k tomu dalších komentářů. Neptejte se mně, co budeme dělat. Jediné, co se nyní dá dělat, je sednout na loď, vyplout doprostřed přehrady a tam čekat, až to zase napustí.
Petr Štěpánek
Yacht club Barrandov


Sdělení Státní plavební správy č. 45/2013
ze dne 7. 6. 2013
o zahájení snižování hladiny VD Slapy
Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa
Oznamuje zahájení snižování hladiny VD Slapy pod kótu 269,10 m n.m.,
z důvodu vytvoření volného prostoru pro transformaci případných zvýšených průtoků.
Odůvodnění: Na základě žádosti vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 07. 06.
2013 o informování plavecké veřejnosti o nutnosti snížení hladiny VD Slapy pod kótu 269,10 m n.m.
z důvodu vytvoření většího retenčního prostoru z důvodu případných zvýšených průtoků.
Platí do: odvolání
(č. j. 1515/DC/13)
Michal Semirád v. r.
operátor střediska RIS

Petr Zajíček

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>