Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
SPS Praha - zastavení plavby na Vltavě
 
      Státní plavební správa zastavuje plavbu na Vltavské vodní cestě od ř. km 239,60 (České Budějovice) až po soutok s Labem (ř. km 0,00) a dále na účelové vodní cestě na VD Hracholusky od 11. 6. 2013.

 
Sdělení Státní plavební správy č. 46/2013 ze dne 11. 6. 2013 o zastavení plavby na Vltavě a VD Hracholusky Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa zastavuje plavbu na Vltavské vodní cestě od ř. km 239,60 (České Budějovice) až po soutok s Labem (ř. km 0,00) a dále na účelové vodní cestě na VD Hracholusky od 11. 6. 2013.

Plavba zůstává zastavena i po poklesu průtoků nebo vodních stavů na hodnoty, při kterých je za běžných okolností povolena. K obnovení plavby dojde na základě povolení Státní plavební správy, a to postupně v závislosti na klesající tendenci vodních stavů a na rychlosti odstraňování následků způsobených průchodem velkých vod.

Odůvodnění: Sdělení je vydáno na základě žádosti centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 11. 6. 2013, z důvodu prověření plavebních hloubek, vytyčení plavební dráhy a odstranění plavenin z plavební dráhy a plavebních či vzdouvacích objektů.

Platí do: odvolání
(č. j. 3657/PH/13)
Ing. Hynek Beneš v. r., ředitel pobočky

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>