Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
SPS Praha - omezení plavby a plavebních hloubek na Vltavě
 
      

 
Sdělení Státní plavební správy č. 52/2013
ze dne 18. 6. 2013 o omezení plavby a plavebních hloubek na Vltavě
Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,

Státní plavební správa - upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Vraňany z důvodu prací na odstraňování nánosů po průchodu velkých vod nebude možné dodržet hladinu na předepsané kótě 163,90 m n. m. (BPV) a nebudou tedy zabezpečeny stanovené plavební hloubky,
- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Miřejovice z důvodu poruchy vzdouvacího zařízení spojené s průchodem velkých vod nebude možné dodržet hladinu na předepsané kótě 167,70 m n. m. (BPV) a nebudou tedy zabezpečeny stanovené plavební hloubky,
- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Dolany-Dolánky z důvodu prací na odstraňování nánosů po průchodu velkých vod nebude možné dodržet hladinu na předepsané kótě 172,10 m n. m. (BPV) a nebudou tedy zabezpečeny stanovené plavební hloubky,
- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Klecany z důvodu poruchy pohyblivých klapek jezu spojené s průchodem velkých vod nebude možné dodržet hladinu na předepsané kótě 175,00 m n. m. (BPV) a nebudou tedy zabezpečeny stanovené plavební hloubky,
- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Trója z důvodu protržení hráze - pravého břehu plavebního kanálu Trója - Podbaba není možné dodržet hladinu na předepsané kótě 180,20 m n. m. (BPV) a nebudou proto zabezpečeny stanovené plavební hloubky,
- upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Modřany z důvodu poruchy pohyblivých klapek jezu spojené s průchodem velkých vod nebude možné dodržet hladinu na předepsané kótě 189,30 m n. m. (BPV) a nebudou tedy zabezpečeny stanovené plavební hloubky

Napouštění uvedených zdrží bude probíhat v závislosti na dokončování prováděných oprav a dalších prací, které se průběžně realizují. Při změně stavu Státní plavební správa vydá nové sdělení.

Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa opakovaně informuje o obnově plavby na Vltavě v úseku Praha, Jiráskův most (ř. km 54,27) - Praha, spodní část Branického ostrova (ř. km 59,20) od 14. 6. 2013, 15:00 hodin, v úseku Praha, Mánesův most (ř. km 52,70) - Praha, Karlův most (ř.km 53,04) pro plavidla s ponorem max. 1 m a vodní cestě Čertovka, na nádrži vodního díla Slapy v úseku hráz - silniční most Vestec (ř. km 128,93), na nádrži vodního díla Orlík v úseku hráz - silniční most Podolsko (ř. km 182,66) od 15. 6. 2013,

Současně zůstává zastavena plavba v ostatních úsecích Vltavské vodní cesty od Českých Budějovic (ř. km 239,60) až po soutok s Labem (ř. km 0,00).
Vůdci plavidel jsou povinni zachovávat zvýšenou pozornost a opatrnost z důvodu výskytu plovoucích předmětů na vodní cestě.
Dále SPS upozorňuje, že není v provozu vlek Slapy a zdvihadlo Orlík.
Plavba bude dále obnovována sdělením Státní plavební správy, v závislosti na poklesu vodních stavů a odstraňování následků způsobených průchodem velkých vod.

Sdělení Státní plavební správy č. 52/2013 1/2
Sdělení SPS č. 39/2013 ze dne 31. 5. 2013 a sdělení č. 51/2013 ze dne 17. 6. 2013 o omezení plavby se tímto ruší.

Platí do: odvolání
(č. j. 3849/PH/13)
Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>