Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
SPS Praha - obnovení plavby na Vltavě a VD Hracholusky
 
      

 
Sdělení Státní plavební správy č. 48/2013 ze dne 14. 6. 2013 o omezení plavby na Vltavě a VD Hracholusky ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Státní plavební správa obnovuje plavbu na Vltavě v úseku Praha, Jiráskův most (ř. km 54,27) - Praha, spodní část Branického ostrova (ř. km 59,20) od 14. 6. 2013, 15:00 hodin, na nádrži vodního díla Slapy v úseku hráz - silniční most Vestec (ř. km 128,93), na nádrži vodního díla Orlík v úseku hráz - silniční most Podolsko (ř. km 182,66) od 15. 6. 2013. Současně zůstává zastavena plavba v ostatních úsecích Vltavské vodní cesty od Českých Budějovic (ř. km 239,60) až po soutok s Labem (ř. km 0,00) a na vodním díle Hracholusky.

Vůdci plavidel jsou povinni zachovávat zvýšenou pozornost a opatrnost, značení plavební dráhy v Praze není plně obnoveno, zejména na nádržích upozorňujeme na výskyt velkého množství plovoucích předmětů na vodní cestě. Dále SPS upozorňuje, že není v provozu přeprava plavidel přes VD Slapy a zdvihadlo Orlík. Plavba bude dále obnovována sdělením Státní plavební správy, v závislosti na poklesu vodních stavů a odstraňování následků průchodu velkých vod.

Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa
upozorňuje na snížení hladiny ve zdrži VD Trója, s poklesem průtoku ve Vltavě bude v této zdrži klesat hladina pod kótu 180,20 m n.m. (BPV), v závislosti na aktuálním průtoku, nebudou proto
zabezpečeny stanovené plavební hloubky.
Odůvodnění: z důvodu protržení hráze - pravého břehu plavebního kanálu Trója - Podbaba není možné dodržet podmínky manipulace podle části C manipulačního řádu pro VD Trója. Napuštění zdrže VD Trója proběhne v návaznosti na dotěsnění provizorní jímky přehrazující plavební kanál v km 3,2.

Sdělení SPS č. 46/2013 ze dne 11. 6. 2013 o zastavení plavby na Vltavě se tímto ruší.
Platí do: odvolání
(č. j. 3783/PH/13)

Ing. Hynek Beneš v. r.

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>