Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Petice Orlík
 
      V těchto dnech jsme v redakci obdrželi email našeho kamaráda p. Petra Štěpánka,..

 
... majitele a provozovatele maríny Barrandov na Orlické přehradě, viz níže. Jak celá řada z vás ví, letošní velmi suchý rok příkře kontrastuje s vývojem počasí v minulých letech a toto extrémně suché léto v kombinaci s tendencemi snižovat (a možná snad i úplně vypustit) hladinu Orlické přehradní nádrže kvůli škodám, které způsobily minulé povodně v níže položených obcích má rovněž extrémní následek: hladina se nachází tak nízko, že je drasticky narušena funkčnost oficiálně zkolaudovaných a povolených orlických marín. To ovšem není zdaleka vše. Nemalé problémy musejí řešit rovněž kempy a rekreační zařízení na Orlíku. Téměř všechny se pak potýkají s odhalenými blátivými pásy podél pobřeží, které k rekreaci rozhodně nikoho nelákají. To pochopitelně vede k těžkým ztrátám na tržbách a potažmo přichází zkrátka i stát na daních.
Ani podle našeho názoru nelze zbytečně jednostranně omezovat skupinu uživatelů této rozsáhlé a významné rekreační oblasti. Tento postup považujeme za zcela přehnaný, neodpovídající reálné potřebě a vychází z mylných předpokladů.
Při minulých povodních jsme byli všichni okolo přehrady svědky nešťastné manipulace s vodní hladinou, kterou odpovědní pracovníci drželi dlouhodobě, a to i když kdy už bylo úplně všem naprosto zřejmé, že povodeň prostě přijde, do posledních hodin před katastrofou nesmyslně vysoko, na samé hranici kapacity přehrady, která pak logicky prostě hned přetekla. Navíc se projevily důsledky "údržby" na přehradě, když se najednou (jejda!) zjistilo, že přepady nelze otevřít jelikož jsou zavařené. Nyní namísto toho, aby z tohoto jednání byly vyvozeny důsledky a přijaty reálné kroky k rozumné nápravě, jsme znovu svědky extrémního, tentokrát však obráceného a hrubě alibistického postupu příslušných vystrašených úředníků.
Vzhledem k tomu, že takovým jednáním je zcela bezprecedentně a zbytečně zasahováno do práv desítek organizací, podnikajících subjektů a tisíců rekreantů, považujeme každou snahu o vedení věcné debaty na téma nápravy současného stavu. Je třeba zastavit naprosto nepochopitelné snahy zbytečně znehodnotit celou oblast a předejít tak zcela zákonitě předpokládatelným žalobám na stát. Petici p. Štěpánka na našich stránkách dáváme proto prostor a vyzýváme všechny, kdo s námi souhlasí, aby ji podpořili!

redakce lode.cz


Vážení přátelé,

Jistě všichni bedlivě sledujete letošní pokles hladiny Orlíka zapříčiněný extrémním suchem. Jistě jste také zaznamenali mediálně velice protěžované požadavky na snížení hladiny Orlíka z důvodů protipovodňové ochrany. Letošní sucho nám jasně ukazuje, jaké by to mohlo být, kdyby tyto názory byly vyslyšeny a hladina Orlíka zůstala trvale nižší.

Rozhodli jsme se proto nečekat jen tak, až "někdo" rozhodne o nás bez nás a připravili jsme petici, kterou chceme vyjádřit náš nesouhlas se zamýšlenými kroky.
Rozesíláme proto všem níže přiloženou petici a prosíme: Připojte se k nám, připojte svůj podpis, rozšiřte tuto petici dál v okruhu svých známých a přátel, v okruhu všech, kterým není osud Orlíka lhostejný.

Vytiskněte si přiložené podpisové archy a podepsané je osobně nebo poštou odevzdávejte ve Vašich marinách nebo je zasílejte na adresu:

Petr Štěpánek
Yacht club Barrandov
Černokostelecká 24
100 00 Praha 10PETICE NA OCHRANU ORLICKÉ PŘEHRADY


Ministerstvo zemědělství České republiky
K rukám ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1


Na vědomí
Povodí Vltavy státní podnik
K rukám generálního ředitele RNDr. Petra Kubaly
Holečkova 8
150 24 Praha 5Vážený pane ministře,


my, níže podepsaní občané - příznivci orlické přehrady, obyvatelé žijící v jejím okolí jakož i rekreanti a v neposlední řadě jachtaři a provozovatelé rekreačních zařízení v oblasti Orlické přehrady chceme tímto vyjádřit vážné obavy o osud naší oblíbené vodní nádrže a apelovat na změnu přístupu při rozhodování o snižování její hladiny.

Již několik let trvající debata o nutnosti snížit hladinu z důvodu protipovodňové ochrany, v současné době mediálně velice podporované požadavky obcí a měst pod vltavskou kaskádou a v neposlední řadě letos v červnu zveřejněná studie, to vše jsou informace, které nás naplňují obavami o rekreační a sportovní využití VD Orlík.

Zmíněná studie představuje několik variant snížení hladiny na Orlíku včetně varianty úplného vypuštění. Skutečnost, že takovou variantu někdo navrhl a je předmětem seriózního zkoumání odborníky, nás doslova děsí.

Obcemi pod kaskádou prosazované, a medializované snížení hladiny je z našeho pohledu jednostranný požadavek, který vyhovuje jen jedné straně a nebere ohledy na ostatní funkce vltavské kaskády a na zájmy ostatních skupin. Více méně to lze i vyčíst z již zmíněné studie. Letošní velice suchý rok, na jehož počátku bylo neúměrné snížení hladiny nám dává velice hořce zakusit, jaké by to mohlo být. To obrovské množství vody, které bylo takto v jarních měsících ztraceno nyní, v tomto suchém létě schází nejen nám, ale negativně ovlivňuje snad vše, co je s Orlíkem přímo či nepřímo spojeno. Ať již to je energetika, vodní doprava na Labi, rekreace na Orlíku, podnikatelské aktivity či jiná odvětví zdánlivě s tímto problémem nesouvisející.

Obracíme se touto cestou nejen na Ministerstvo zemědělství, ale též na všechny další subjekty a žádáme, aby naše argumenty byly tlumočeny všem, kteří budou rozhodovat o tom, na jakou úroveň se hladina na Orlíku sníží.

Pevně věříme, že nakonec zvítězí zdravý rozum a zkušenosti. Opravdu nechceme, aby se z Orlíka stala "pouze" retenční nádrž bez života.

Opravdu nechceme, aby populistická gesta zlikvidovala jednu z nejkrásnějších oblastí Jižních Čech, jezero, kterému my jachtaři říkáme moře v srdci Evropy.


Žádáme, aby kroky směřující k snižování hladiny Orlické přehrady byly realizovány tak, aby nedocházelo k poškozování rekreační a krajinné funkce Orlické přehrady

Děkujeme Vám, že věnujete svůj čas a pozornost tomuto tématu a jeho řešení.


Petiční výbor:
Petr Štěpánek, nar. 26. července 1961, V Olšinách 108/3140, Praha 10 - Strašnice
Jiří Scheiner, nar. 18. července 1949, Komárovská 282, Praha 9
Vladimír Janouš , nar. 21. května 1958, Čs. armády 1614, Vlašim


Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:
Petr Štěpánek, V Olšinách 108/3140, Praha 10 - Strašnice,
tel. 602220027, e-mail stepanek@yachtclubbarrandov.cz

redakce a Petr Štěpánek

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>