Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Jeřábování na Orlíku zdarma
 
      Informace Státní plavební správy č. 28/2015 zde dne 22. 9. 2015 ze dne 22. 9. 2015 o pomoci Povodí Vltavy, státního podniku, s transportem lodí
z přehradní nádrže Orlík

 
Povodí Vltavy, státní podnik, zajistí ve dnech 3. a 4. října 2015 na hrázi vodního díla Orlík přistavení
jeřábu, který umožní transport lodí z vody na sucho. Státní podnik tuto bezplatnou službu organizuje, aby
usnadnil majitelům či provozovatelům odvoz jejich lodí ve chvíli, kdy je hladina v důsledku sucha na
mimořádně nízké úrovni a dále klesá, a současně nejsou ze strany Českého hydrometeorologického
ústavu prognózovány žádné změny charakteru počasí, které by nepříznivý vývoj hladiny změnily ještě před
ukončením plavební sezóny.
Zájemci o transport lodi by měli zaslat závazné vyjádření na centrální vodohospodářský dispečink
Povodí Vltavy, a to na emailovou adresu dispecink@pvl.cz. Závazné vyjádření by mělo obsahovat tyto
údaje: jméno a příjmení, typ plavidla, kontakt (telefon, e-mail). Případné telefonické dotazy zodpoví toto
pracoviště na tel. číslech 257 329 425 nebo 724 067 719.
Definitivní rozhodnutí o zajištění této služby bude státním podnikem učiněno podle počtu vyjádření závazného
zájmu doručených do 28. září 2015. V případě velkého zájmu může být tato bezplatná služba rozšířena i do
dalších dnů. Upozorňujeme však, že tato služba zajistí pouze vyzvednutí lodí z vody pomocí přistaveného
jeřábu. Další transport a odvoz lodí jsou si povinni zajistit majitelé plavidel. Nebude umožněno v tomto místě
lodě skladovat. Současně prověřujeme možnost převážení omezeného počtu plavidel přes hráz vodního díla
Orlík na hladinu vodního díla Kamýk po ukončení převozu lodí na vodním díle Slapy.
Platí do: odvolání
(čj. 7898/PH/15)
Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

redakce lode.cz a SPS Praha

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>