Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Pojištění od SeaHelp ? rychle, jednoduše a výhodně!
 
      Od r. 2015 poskytuje SeaHelp službu pojištění lodí.

 
Tento vývoj je právě tak potřebný jako logický: SeaHelp je prostřednictvím svých základen přítomen na nejdůležitějších místech evropských jachtařských revírů a může tak svým členům nabídnout služby jako žádný jiný subjekt v této sféře. Šéf SeaHelp, Wolfgang Dauser k tomu uvádí: " Tímto způsobem jsme pro naše členy vlastně osobně dosažitelní. Když na to přijde, jde služba pojištění lodě za klientem, namísto, aby klient musel někam chodit ".

Pro vlastní rozhodnutí rozšířit služby SeaHelp tímto směrem bylo ovšem určující poznání, jaké lhůty pro vyřízení pojistných událostí a jaké byrokratické překážky jsou mnohdy pojištěncům stavěny do cesty. Abychom uvedli přesněji co máme na mysli, ukažme si to na následujícím příkladu: Pokud se dostane závěsný motor krátkodobě pod hladinu moře, stačí jej často jednoduše opláchnout sladkou vodou, vyčistit karburátor a spalovací prostory, zkontrolovat zapalování a motor může zakrátko zase běžet. Pokud ovšem je třeba čekat na likvidátora pojišťovny a někdy i na příslušného odborného poradce pojišťovny, je díky korozi motor často definitivně na vyhození. Jestliže v takovém případě pojišťovna z nějakého důvodu následně plnit odmítne, veškerá a především zbytečná škoda jde za majitelem. Takovéto a podobné scénáře by měly být díky SeaHelp minulostí.

Rychle, jednoduše a za slušnou cenu, takový je princip pojištění SeaHelp. Rychle proto, že čas je rozhodujícím faktorem nejen při havárii . Stane-li se takováto havárie o dovolené, znamená to často její předčasný konec. U SeaHelp čekání odpadá: buď je posádka zásahového člunu přímo na místě, jelikož byla požádána tak jako tak o pomoc nebo může snadno následně k poškozené lodi člunem dojet. Samotný fakt, že ke škodě a jejímu posouzení jsou přivoláni rovnou odborníci znamená nemalou výhodu i pro pojišťovnu. Wolfgang Dauser k tomu říká: "Značná část majitelů lodí má jen omezený časový prostor, který na své lodi může strávit. Pokud tedy k něčemu přitom dojde, je většinou celoroční dovolená pryč. A právě tomu chceme zabránit."

Pro SeaHelp pojištění nemluví jen sám fakt, že Seahelp "mluví jazykem skipperů", ale i to, že se dorozumíte ve své mateřštině. V případě, že k pojistné události dojde někde v cizině, je většině případů nutno vyřešit celou spoustu administrativy a důležitých jednání. V takovém případě je používán úřední jazyk té které země, který majitel často neovládá na dostatečné úrovni, čímž je pochopitelně znevýhodněn. I tady SeaHelp majitelům pomůže a v krajních případech je dokonce doprovodí na příslušný úřad. Proto je pojištění od Seahelp jednoduché. Pokud jde o otázku ceny, platí, že tím, že SeaHelp má často dobré kontakty na místní úřady, lze také věci zpravidla vyřídit jednodušeji. Všechny tyto výhody lze nakombinovat za výhodnou cenu tím, že SeaHelp působí jako makléř pro více pojišťoven a tím dokáže svým členům nabídnout pojištění na míru.
SeaHelp vám nabízí možnost srovnat vaše stávající pojištění se svou aktuální nabídkou. K tomu je potřeba jen zaslat základní údaje k lodi mailem a naše nabídka vám bude brzo doručena.

Jedna věc ale odlišuje SeaHelp od tradičních pojištění lodí zcela zásadně: Jelikož naše zásahové lodě nejsou nikdy příliš daleko, mají majitelé lodí navíc důvod pro dobrý pocit, že vždy znají někoho nablízku, kdo je ochoten pomoci. "Taková pomoc je samozřejmě ve zcela jiné rovině než anonymní HotLine", jak uzavírá Wolfgang Dauser.

Petr Zajíček

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>