Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Pojištění lodí od SeaHelp je jednoduše výhodné
 
      V roce 2015 se SeaHelp rozhodl do svého portfolia služeb přidat službu pojištění lodí.

 
Tento krok byl zcela logický: SeaHelp je prostřednictvím svých základen přítomen na nejdůležitějších místech evropských jachtařských revírů a může tak svým členům nabídnout komplexní služby jako žádný jiný subjekt v této sféře. Takto jsme pro naše členy snadno osobně dosažitelní. Klient je u SeaHelp vždy na prvním místě.

Pro vlastní rozhodnutí rozšířit služby SeaHelp tímto směrem byl ovšem určující fakt, jakým způsobem tradiční pojišťovny k pojištění lodí přistupují a jaké lhůty pro vyřízení pojistných událostí včetně byrokratických překážek je mnohdy potřeba překonávat. Abychom uvedli přesněji co máme na mysli, ukažme si to na následujícím příkladu: pokud se dostane závěsný motor krátkodobě pod hladinu moře, stačí jej často jednoduše opláchnout sladkou vodou, vyčistit karburátor a spalovací prostory, zkontrolovat zapalování a motor může zakrátko zase běžet. Zkrátka rychlá nenáročná a levná pomoc. Pokud ovšem je třeba předtím čekat na likvidátora pojišťovny a někdy i na příslušného odborného poradce, je následně díky korozi motor často definitivně na vyhození. Jestliže v takovém případě pojišťovna z nějakého důvodu následně odmítne plnit, veškerá a především zcela zbytečná škoda jde k úhradě majiteli. Takovéto a podobné scénáře by měly být nyní díky aktivitě SeaHelp na tomto poli minulostí.

Rychle, jednoduše a za slušnou cenu, takový je princip fungování pojištění sjednané přes SeaHelp. Rychle proto, že čas je rozhodujícím faktorem nejen při havárii. A nastane-li takováto událost o dovolené, znamená to často její vynucený předčasný konec. U SeaHelp čekání odpadá: buď je posádka zásahového člunu přímo na místě, jelikož byla požádána tak jako tak o pomoc přes naši HotLine nebo může snadno následně k poškozené lodi člunem dojet. Samotný fakt, že ke škodě a jejímu posouzení jsou přivoláni rovnou odborníci znamená však značnou výhodu i pro pojišťovnu. Wolfgang Dauser, šéf SeaHelp k tomu říká: "Většina majitelů lodí má jen omezený časový prostor, který na své lodi může se svou rodinou strávit. Pokud tedy v této době dojde k nějaké nehodě, je většinou celoroční rodinná dovolená definitivně pryč. A právě tomu chceme naším přispěním zabránit."

Díky tomuto přístupu k likvidaci škod, které vlastně ani mnohdy "nenastanou" je pojištění lodě přes SeaHelp také často na první pohled výrazně finančně výhodnější. Robert Perger, který se u SeaHelp o pojištění lodí stará, tak musí odpovídat zákazníkům na zcela oprávněné dotazy typu: "jak je to vlastně možné, že jste tak levní? Kde je háček?" Vysvětlení tkví však v samotné právě popsané koncepci produktu pojištění od SeaHelp: SeaHelp je jednoduše prostřednictvím svých zásahových lodí velmi brzo na místě nehody a skipperům poskytuje okamžitou účinnou asistenci, čímž se daří minimalizovat škody v samém zárodku. Z toho následně samozřejmě musejí profitovat jak pojišťovny, tak i pojištěnci. V některých případech byly lodě za krátkou dobu opět schopné plavby a přes nepříjemnosti dovolená nakonec ještě zachráněna.

Pro SeaHelp pojištění nemluví jen sám fakt, že SeaHelp zná potřeby amatérských kapitánů, ale i to, že pomůže s komunikací v cizím jazyce. V případě, že k pojistné události dojde někde v cizině, je ve většině případů nutno vyřešit celou spoustu písemné administrativy a důležitých ústních jednání. V takovém případě je používán úřední jazyk té které země, který majitel často neovládá na dostatečné úrovni, čímž je pochopitelně znevýhodněn. I tady SeaHelp majitelům pomůže a v krajních případech je dokonce doprovodí na příslušný úřad. Také proto je pojištění od SeaHelp výhodné. Pokud jde o otázku ceny, platí, že tím, že SeaHelp má často dobré kontakty na místní úřady, lze také věci zpravidla vyřídit snadnějí. Všechny tyto výhody se nakonec ještě kombinují s výhodnou cenou a to i proto, že SeaHelp působí jako makléř pro více pojišťoven a tím dokáže svým členům nabídnout vždy to správné pojištění přesně na míru.

SeaHelp vám aktuálně nabízí možnost srovnat podmínky vašeho stávajícího pojištění se svou aktuální nabídkou. K tomu je potřeba jen zaslat základní údaje k lodi mailem a naše nabídka vám bude brzo doručena.

Jedna věc ale odlišuje SeaHelp od tradičních pojištění lodí zcela zásadně: Jelikož naše zásahové lodě nejsou nikdy příliš daleko, mají majitelé lodí při plavbě na moři navíc důvod pro dobrý pocit, že vždy znají někoho nablízku, kdo je ochoten pomoci. "Taková pomoc je samozřejmě ve zcela jiné rovině než u standardní anonymní linky pomoci v nesnázích", jak uzavírá Wolfgang Dauser.


kontakt:

Petr Zajíček
Lodě, s.r.o. - SeaHelp Office Ost
Veleslavínská 150
162 00 PRAHA 6
Czech Republic
mob. +420 602 325 965
petr@lode.cz

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>