Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Přípravy na zahájení sezóny na Baťáku vrcholí
 
      UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Od ukončení minulé plavební sezóny byla veškerá činnost zaměřena na opravy, údržbu, přípravu plavební cesty a bezproblémový průběh nové plavební sezóny.

 
I v tak krátkém období mezi sezónami Povodí Moravy dokončilo několik významných akcí. Práce na zahájení sezóny vrcholí, aby byla vodní cesta na začátku května pro návštěvníky připravena. Povodí Moravy investovalo do oprav a úprav Baťova kanálu před zahájením sezóny téměř 7 miliónu korun.

Na konci března Povodí Moravy pokračuje v přípravě plavebních komor před odemykáním nové plavební sezóny. "Do dnešní doby jsme vyčistili dolní a horní zhlaví (tedy prostory chodu vzpěrných vrat a nápustných zařízení) na plavební komoře Petrov, Strážnice I., Strážnice II. a Vnorovy II. V současnosti odtěžujeme bahno a štěrk z rejd plavební komory Vnorovy I., abychom zajistili potřebnou plavební hloubku," popisuje průběh předsezónních prací ředitel vodní cesty Baťův kanál Pavel Cenek. Práce pro zajištění bezpečné plavební hloubky budou probíhat do zahájení plavební sezóny i na ostatních rejdách plavebních komor.

Se vzrůstajícím lodním provozem v říčních či kanálových úsecích je nutné věnovat více pozornosti a také finančních prostředků na údržbu či obnovu Baťova kanálu. Aby byl provoz co nejméně omezen, je nutno většinu oprav a údržby provádět mimo dobu, kdy probíhá plavba. To ale značně komplikuje provádění prací a prodlužuje termíny realizací jednotlivých oprav či staveb. "Opravy jsme zahájili hned po konci loňské sezóny. Na začátku prosince jsme opravili nápustné zařízení plavební komory Petrov. Opravili jsme česle na vtoku do válcového stavidla a samotné válcové stavidlo. Než mohlo dojít k samotné opravě, museli jsme zahradit plavební komoru dolní a horní dvojitou hradící stěnou s jílovým těsněním, vyčerpat vodu a odstranit nánosy a naplaveniny," vysvětluje Pavel Cenek.
V podzimních a zimních měsících z počátku letošního roku provedlo Povodí Moravy na celém úseku plavební cesty zdravotní probírku břehových porostů. Vodohospodáři odstranili suché a poškozené stromy, náletové dřeviny a křoviny z plavební dráhy. Na špatném zdravotním stavu doprovodného porostu se podepisuje aktivní činnost bobra evropského. Kvůli okusům se velké stromy stávají obzvláště nebezpečným prvkem. "Největší škody nám dělá bobr hloubením nor v hrázích Baťova kanálu, kde téměř stojatá voda a pěstované produkty na okolních zemědělských pozemcích představují pro rozšiřování bobří populace ideální podmínky. Škody takto vzniklé na hrázích jsou doslova alarmující," počítá škody Pavel Cenek. Jen na Baťově kanálu ročně vodohospodáři sanují škody po bobrovi v řádu stovek tisíc korun.

Udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu je trvalý úkol správců vodních cest. Povodí Moravy, s.p. je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty řeky Moravy a Průplavu Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona provádí Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava v Uherském Hradišti, v rámci svých povinností práce na vodní cestě související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty.


Petr Chmelař
tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu
T +420 541 637 319 M +420 606 044 895

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>