Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Povodí Labe - provoz na plavebních komorách
 
      

 
Povodí Labe, státní podnik, závod Střední Labe,Zdymadlo Obříství, 277 41 Kly, Kly 275

Provoz na plavebních komorách je dle vyhlášky SPS:
Je však nutné počítat s tím, že obsluha plavebních komor ( PK) není po dobu výkonu zaměstnání stále přítomna na velíně PK. Pracovník ve službě vykonává pracovní činnost v blízkosti PK ( nátěry ,sekání travin, úklid atp.), ale není trvale na velíně PK. Pracovní doba je stanovena od 06,30 hod do 14,30 hod. Mimo tuto dobu je obsluha v pohotovosti na mobilním telefonu v místě svého bydliště.To znamená , že po 14,30 (a před 06,30 hod.) je nutno počítat s větší časovou prodlevou po zavolání požadavku o proplavení. Je proto nutné poučit uživatele plavidel o této skutečnosti a požadavek proplavení zavolat s dostatečným předstihem.

Další poučení : vystupování z plavidel na PK
Není možné opouštět plavidlo při proplavování a vystupovat na břeh v objektu vodního díla. Taktéž není možné chtít po obsluze pitnou vodu , použití WC atp. Jsme podnik s pevně danými bezpečnostními pravidly.

V plavebních mapách je dlouhodobě chybně uvedeno špatné mobilní telefonní číslo na obsluhu.

ČÍSLO NA OBSLUHU PK OBŘÍSTVÍ : 721 777 506.

Toto číslo je taktéž uvedeno z obou stran PK na informačních tabulích.

kontakt:
Martin Kurc
vedoucí jezný zdymadla Obříství
mob.: 721 379 736
kurcm@pla.cz

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>