Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Kapitánům SeaHelp je někdy horko
 
      Dva výjezdy k požáru v jednom dni

 
Jsou dny, kdy je u SeaHelp opravdu hodně horko. Jako například letos v hlavní sezóně: první přišlo do Punat volání z okolí ostrova Rabac, kde měla údajně hořet motorová loď. Původně hlášený požár se však nakonec ukázal pouze jako doutnání v motorovém prostoru, které se duchapřítomné posádce podařilo mezitím uhasit. Zatímco posádka výjezdové lodě SeaHelp kontrolovala rozsah poškození, dostihlo je druhé volání k dalšímu požáru, tentokrát zpět k domovskému přístavu, kde u ostrova Plavnik byl už z dáli viditelný pruh stoupajícího kouře.
Co se stalo? Na jachtě se dvoučlennou posádkou rovněž došlo v motorovém prostoru k doutnání se silným vývinem kouře. Jakmile ale jeden ze členů posádky otevřel přístupový otvor k motoru, vyšlehl náhle vysoký plamen. Do několika vteřin poté byla v plamenech již více než polovina jachty a posádce nezbylo už nic jiného, než vyskočit do vody. Kolemjedoucí lodě vzaly oba trosečníky, naštěstí nezraněné, na palubu.
Krátce po lodi SeaHelp, přijela na místo také policejní loď a začaly hasicí práce. Ani voda a později hasicí pěna ovšem s plameny krmenými plastovým materiálem neměly na uhašení mnoho šancí. Vzhledem k tomu, že na tomto místě byla hloubka kolem 50m, pokusily se posádky obou lodí hořící loď přesunout k mělčině. Tady nechaly vrak kontrolovaně dohořet dokud se nepotopil. Pracovníci SeaHelp následně na mořském dně ležící vrak na místě havárie označili.
Samotný SeaHelp v tomto roce musel k požárům, od velkých po malé, jen doutnající, vyjíždět dvanáctkrát. Z tohoto důvodu SeaHelp všem radí důkladně zkontrolovat, resp. nechat zkontrolovat instalovaná automatická hasicí zařízení. Dojde-li v motorovém prostoru k zahoření, jedná se obvykle o doutnání způsobující značné množství kouře. Jelikož přitom zpravidla hoří izolace, vznikají hořlavé plyny. Zároveň ale, je v tomto uzavřeném prostoru málo vzduchu. Pokud ovšem za této situace dojde k otevření poklopu, oheň díky okysličení prudce vzplane a eventuálně může dojít až k výbuchu.
Tím vzniká velmi nebezpečná, život ohrožující situace.
Zaručený recept na postup v takové chvíli neexistuje. Bránit se lze nejlépe prevencí, t.j. důslednou kontrolou a údržbou technického stavu instalovaných technologií a montáží automatického hasicího zařízení. U většiny lodí lze rovněž použít ruční hasicí přístroj ovšem k hašení namísto otevření poklopu je třeba použít výhradně hasicí otvory, kterými prostrčíme hadici hasičáku. Otevírat poklop osobně rozhodně nedoporučuji.

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>