Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
informace SPS
 
      o plánovaném snížení hladiny v nádrži vodního díla Orlík, ukončení provozu lodního výtahu a možnosti vytažení plavidel z vody

 

Státní plavební správa upozorňuje, že z důvodu provádění stavby "VD Orlík - zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod" je zvýšen odtok z vltavské kaskády a dochází tak ke snižování hladiny v nádrži VD Orlík. Dne 4. srpna 2022 došlo k poklesu hladiny v nádrži VD Orlík pod kótu 345,60 m n. m. Bpv a v úseku Podolsko - Kořensko tak již nejsou garantovány ponory plavidel (viz Opatření obecné povahy Státní plavební správy č. 142/2022 ze dne 28.07.2022). Proplavování plavidel přes plavební komoru Kořensko je rovněž zastaveno.
Další prázdnění nádrže bude probíhat tak, aby byl zajištěn pokles hladiny pod kótu 339,00 m n. m. nejpozději do 1. září 2022. Snížená hladina bude udržována až do konce března roku 2023.

Přeprava plavidel lodním výtahem na vodním díle Orlík bude zastavena při podkročení hladiny pod kótu 342,50 m n. m. Přerušení provozu lodního výtahu se předpokládá ve čtvrtek 11. srpna 2022.
Státní plavební správa na žádost Povodí Vltavy, státní podnik, správce vodní cesty, dále informuje o možnosti vytažení plavidel v období od 1. srpna 2022 do 30. září 2022 ve dnech úterý a čtvrtek v čase od 17:00 hodin do 21:00 hodin v kempu Radava, Vltava (nádrž VD Orlík), pravý břeh v ř. km 154,00. Vytažení plavidel ani odvoz nezajišťuje státní podnik Povodí Vltavy, tyto činnosti si zajišťují zájemci sami na vlastní náklady. Plavidla po vytažení z vody musí být vymístěna mimo prostor kempu Radava.

Další podrobnosti ke snížení hladiny v nádrži vodního díla Orlík v roce 2022 jsou uvedeny na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik.

Touto Informací se ruší Informace č. 21/2022 ze dne 04.08.2022 (čj. 10508/PH/22).
Platí do: 31.03.2023

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

www.plavebniurad.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>