Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Pro kapitány sportovních lodí přestaly od 1.1. 2023 platit hraniční kontroly v oblasti Chorvatska
 
      Dne 8. prosince 2022 přijala Rada Evropské unie (EU) rozhodnutí o plném uplatňování ustanovení schengenské dohody v Chorvatské republice. V důsledku toho se Chorvatská republika stala od 1. ledna 2023 členem schengenského prostoru.

 
Tím dochází ke změnám souvisejícím s překračováním vnitřních a vnějších hranic. Jak budou od tohoto data probíhat hraniční kontroly na vodní cestě, jsme se zeptali Ministerstva vnitra Chorvatské republiky.

Podle chorvatského ministerstva vnitra předmětné rozhodnutí zpočátku v čl. 1 odst. 1 stanoví, že "od 1. ledna 2023 budou zrušeny kontroly totožnosti na vnitrozemských a námořních hranicích s Chorvatskem" a "ustanovení Schengenské dohody z přílohy směrem k Chorvatsku ve vztazích s ostatními členskými zeměmi". Zatím to je jasné. Ale co to přesně znamená?

Základem pro nové vyřizování hraničních formalit jsou zpočátku ustanovení nařízení (EU) 2016/399, tedy "ustanovení zákona o ochraně státních hranic a cizineckého zákona, která jsou plně harmonizována se schengenskou dohodou". Ty by měly podle ministerstva plně platit od 1. ledna 2023.

Od ledna hraniční kontroly závisí na tom, zda dojde k překročení vnější schengenské hranice.

Povinnost provádět hraniční kontroly závisí především na tom, zda dochází k překračování vnější hranice, tedy vstupu/výstupu z/do třetích zemí nebo z/do členských států schengenského prostoru ; státní příslušnost a vlajka lodi obecně nemají žádný vliv na povinnost provádět hraniční kontroly.

V prohlášení chorvatského ministerstva vnitra se uvádí: "Osoby, bez ohledu na jejich státní příslušnost, které jsou na palubě sportovního a rekreačního plavidla připlouvající nebo odplouvající z přístavu v členském státě schengenského prostoru, nepodléhají hraničním kontrolám a je jim povoleno vstoupit do přístavu, který není hraničním přechodem, jak je definován v příloze VI. Bod 3.2.4 nařízení (EU) 2016/399 je".

Pro kapitány sportovních lodí přestanou od 1. ledna 2023 platit hraniční kontroly v oblasti chorvatského moře.

V důsledku toho neexistují žádné hraniční kontroly pro kapitány - stejně jako pro motoristy na pozemních hranicích s Chorvatskem, které je novým členem Schengenu - pokud chtějí vstoupit do země nebo ji opustit po vodě. Předpoklad: jachta se musí pohybovat v rámci schengenského prostoru.

Něco jiného platí pouze pro jachty připlouvající ze třetí země: tyto lodě jsou "povinny vplout po nejkratší obvyklé vodní cestě, s výjimkou přístavu, kde je otevřen mezinárodní hraniční přechod pro námořní osobní dopravu", uvádí chorvatské ministerstvo vnitra.

Výjimky platí pro jachty, které pocházejí z takzvané třetí země
Ve výjimečných případech však může sportovní a rekreační loď vplout i do přístavu, který není hraničním přechodem. Tato výjimka je však omezena "na výjimky z okolností zahrnujících vyšší moc"; ministerstvo uvádí jako příklady "extrémní povětrnostní podmínky, naléhavé zdravotní problémy, selhání strojů nebo jiné technické problémy".
V této souvislosti je zajímavé, že i Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky řadí "sportovní akce" mezi "mimořádné okolnosti, které mohou odůvodnit použití výjimky". To by mohlo znamenat, že jachty, které se chtějí zúčastnit regat v chorvatských vodách a řádně se na ně zaregistrovaly, mohou být rovněž osvobozeny od hraničních kontrol, i když pocházejí ze třetí země.

Osobní kontroly by měly pokračovat pouze při vstupu nebo výstupu ze třetí země po vodě.

Obecně však při vstupu do třetí země nebo při jejím opuštění stále platí: "když loď připluje do přístavu bez hraničního přechodu, odpovědné přístavní služby neprodleně oznámí pohraniční policii, která přijme opatření v rámci své odpovědnosti podle přílohy VI 3.2.5. Nařízení (EU) 2016/399 a článek 17 zákona o ochraně státních hranic".

redakce lode.cz/ www.sea-help.eu

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>