Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Po úspěšné sezóně odstartovaly práce na opravách a rozvoji Baťova kanálu
 
      Letošní návštěvnost Baťova kanálu patří v novodobé historii vodní cesty mezi rekordní. S rostoucím lodním provozem věnuje Povodí Moravy více pozornosti i finančních prostředků na provoz a údržbu vodní cesty, bezpečnost lodního provozu a plynulost plavby.

 

V letošní hlavní plavební sezóně Povodí Moravy zaznamenalo na plavebních komorách celkem 38 751 proplutí lodí* a v součtu komory proplavily 181 546 osob*. Ve srovnání s loňským rokem se jedná přibližně o 100 proplutí a 3 000 osob více než v sezóně 2022. V průměru to představuje 3 523 proplutí na jednu komoru, každou komorou pak proplulo v průměru 16 504 osob. Nejvytíženějšími komorami byly plavební komory Veselí nad Moravou, Vnorovy I, Vnorovy II a Petrov, kterými proplulo více než 4 000 lodí s více než 19 000 osobami.
Od roku 2013, kdy se začaly údaje o proplutí na plavebních komorách evidovat, rostl počet proplutí až do roku 2020, kdy Baťův kanál zaznamenal neuvěřitelných 42 072 proplutí plavebními komorami s 193 770 osobami. V následujících letech došlo k mírnému poklesu a od roku 2021 se počet proplutí pohybuje okolo 38 000.
Vysoké množství lodí na Baťově kanálu vyžaduje zvýšené náklady na provoz, opravy a údržbu do vodní cesty. "Samozřejmě nám dělá velkou radost, když vidíme, jak roste obliba a zájem o plavbu na Baťově kanálu. S rostoucí návštěvností však rostou také nároky na údržbu a zajištění plavby. Proto jako správci Baťova kanálu investujeme nemalé prostředky do plynulosti a bezpečnosti plavby. Jen v posledních pěti letech jsme do oprav a rozvoje vodní cesty kromě provozních nákladů investovali přes tři sta milionů korun, většinou ze zdrojů SFDI," popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Do dubna příštího roku Povodí Moravy dokončí rozsáhlou modernizaci rejd plavebních komor na Baťově kanálu. Ta probíhá od roku 2021. "Na většině plavebních komor jsme v uplynulých dvou letech postavili zcela nová vyčkávací stání. Do začátku hlavní plavební sezóny se modernizace rejd dočkají poslední dvě plavební komory - Spytihněv a Babice. Modernizované rejdy návštěvníkům Baťova kanálu poskytnou dostatek prostoru pro bezpečný vjezd i výjezd z plavební komory. Plavba bude komfortnější, plynulejší a především bezpečnější," vysvětluje Gargulák. Na těchto dvou komorách zahájilo Povodí Moravy práce letos v říjnu. Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou 61 mil. korun.


V říjnu Povodí Morav zahájilo generální opravu plavebních komor ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou. Práce budou rozděleny do dvou let tak, aby od začátku května do konce září mohla probíhat plavba bez omezení. Do konce dubna 2024 projde kompletní opravou plavební komora ve Spytihněvi. Opravu plavební komory ve Veselí nad Moravou zahájí vodohospodáři v příštím roce v říjnu. "Předejdeme tím možným poruchám na zařízení více než osmdesát let starých plavebních komor, kvůli kterým by musela být omezována či dokonce zastavována plavba," upozorňuje Gargulák. Práce vyjdou celkem na 47 mil. korun.
V letošním roce Povodí Moravy dokončilo rozsáhlé opravy opevnění Baťova kanálu mezi jezem Sudoměřice a Valchou. Práce spočívaly v odstranění nánosu z koryta a zpevněním břehů lomovým kamenem. V opravovaném úseku správce vodní cesty obnovil parametry plavební dráhy, opravil a zajistil stabilizaci břehů. Kvůli délce opravovaného úseku byly práce rozloženy do tří let tak, aby nedocházelo k omezení plavby. Oprava celého úseku vyšla na 44,8 mil. korun.

Investorem vyjmenovaných akcí je Povodí Moravy, s. p. Akce jsou financované ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Povodí Moravy, s. p. je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona, provádí Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava v Uherském Hradišti v rámci svých povinností práce na vodní cestě, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty. Jednou z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Jedná se především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky.

*Pozn. Povodí Moravy eviduje na každé plavební komoře počet proplutí lodí a počet osob na palubě každé lodi. Výše uvedený počet proplutí je pak součtem údajů ze všech plavebních komor. Pokud se plavidlo proplaví přes 5 plavebních komor, je započítáno pětkrát. Tvoří-li osádku plavidla pět lidí, je počet proplavených osob 25.

Petr Chmelař
tiskový mluvčí
Tel.: +420 606 044 895 E-mail: chmelar@pmo.cz

redakce lode.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>