Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Plavby
Přežití na moři ? část druhá
 
      Pokud jste již na záchranném plavidle a je to v chladné oblasti, snažte se maximálně osušit, ochraňte se před větrem. Vyždímejte mokré oděvy. Je-li na plavidle více trosečníků střídejte se o nejsušší oděvy.

 
Nejpostiženější osoby umístěte do ležící polohy na relativně nejchráněnější místo. Využijte všech kusů oděvů a izolačních materiálů a to jak na oblečení tak na odisolování dna člunu. Více trosečníků se může přitisknout k sobě společně zahřívat, ideální je použít na společné překrytí kusů plachet. Třete a procvičujte si prsty, končetiny, ramena, hýždě abyste tak zabránili bolestivým křečím. Vložte ruce do podpaží a pak zdvihněte nohy mírně do výšky a vydržte tak aspoň dvě minuty, cvičení opakujte čtyřikrát denně. Máte-li pitnou vodu přidělte jednu počáteční zvláštní dávku navíc nejvíce podchlazeným osobám.

Jste-li na nafukovacím člunu a zachraňujete další trosečníky z vody hoďte jim lano se záchranným kruhem podkovou či pásem. Nebo jim provaz doručí plavec, ale provaz musí mít přivázaný k plovoucímu předmětu.
K tonoucím se přibližujte zásadně zezadu, pozor na kopance škrábance. Jsou schopni vás v pudu sebezáchovy stáhnou s sebou pod vodu nebo vmáčknout pod sebe a tudíž i pod vodu. Tonoucí uchopte zezadu za vestu nebo pod bradou. Táhnete-li tonoucího plavte ouško nebo naznak. Tonoucí vždy pokud možno uklidňujte a nikdy nepodceňujte síly člověka který je v panice.

Než vhodíte z potápějící se lodi do vody nafukovací člun přesvědčte se, že máte i s sebou i potřebnou pumpu. Nevíte jak dlouho budete na vodě a každý člun je třeba dofukovat a to bez pumpy není možné. Budou se vám hodit i pádla nebo vesla.

Když se ocitnete na volném moři v nafukovacím člunu musíte ho důsledně udržovat v pořádku.
Každá poškození ihned opravte podle možností a dbejte na důsledné odstranění příčin. Opravuje se záplatováním, ale každopádně je důležité pravidelně kontrolovat jeho stav.
V horkém podnebí vypouštějte vzduch a naopak přifoukněte v noci nebo za chladného počasí když se člun začíná krabatit.
Nenechávejte dlouhodobě opřené o boky člunu těžké a tvrdé předměty, neustálým pohybem ve vlnách se za několik dní tkanivo snadno prodře.
Ostré předměty zaopatřete tak aby nemohly samovolně poškodit člun a to ani v těžkých podmínkách.
Udržujte na člunu nebo jiném záchranném prostředku čistotu. Výkaly a zvratky shromažďujte a odhazujte co nejdál od plavidla. Nepohazujte okolo plavidla odpadky a zbytky potravin.

Pokuste se jakémkoliv záchranném plavidle využít síly větru a je-li to možné zkonstruujte provizorní plachtu.
Když se vám před opuštěním lodi podařilo vyslat signál SOS či jinak požádat o pomoc s udáním polohy, nebo když se nacházíte v oblasti s pravidelných lodních linek, pokuste se udržovat záchranné plavidlo na místě ztroskotání. Všeobecně se doporučuje zůstat na místě tragédie 72 hodin. Pokud se ale nacházíte mimo oblasti lodních cest a nevyslali jste žádný signál o vašem ztroskotání s udáním aspoň přibližné polohy, nezůstávejte na místě a pokuste se vydat na cestu vlastní silou, dříve než pozbydete sil a energie k tomu potřebných.. Jste-li v dosahu pevniny nebo plavebních tras vydejte se bezprostředně daným směrem. Pohyb a snažení navíc posílí morálku trosečníků.
Po celou dobu se udržujte všemi prostředky v duševní aktivitě a maximální možné pohodě. Jste-li sami vytvořte si pravidelný sled povinností které musíte každý den i noc dodržovat, buďte k sobe tvrdí a nenechte prostor sebelítosti a strachu. V okamžicích odpočinku plánujte další činnost a snažte se zabývat maximálně užitečnou duševní činností. Upamatovávání si map oblasti, lodních tras a námořních znalostí. Mezi denní činnost zařaďte vedení denníku, rybolov, plavbu, kontrolu a údržbu plavidla.

Je-li na plavidle více trosečníků je třeba určit velitele /kapitána plavidla/ pokud se zde nenachází kapitán lodi. Jeho autoritě se musí všichni podřídit. Není možné chovat se demokraticky na malém plavidle, ale je nutné se chovat lidsky. Všichni si musí uvědomit, že vše je podřízeno prvotnímu záměru přežít. Každý musí mít přesně určenou činnost, dodržujte pravidelné hlídky, střídejte se pravidelně ve všech povinnostech. Kapitán nebo velitel plavidla se nesmí vyhýbat nepříjemným povinnostem aby nevznikal důvod ke sváru, pokud nejsou na překážku činnosti /např. navigace/ kterou může vykonávat pouze on. Celá posádka musí být neustále udržována v maximální duševní svěžesti.

Věnujte velkou pozornost zraněným a šokem postiženým trosečníkům.
Hlavní prioritou je každému trosečníku dosažení země. Sleduje proto neustále každé známky blízké pevniny.
Jsou to například mraky, nad pevninou se často drží pás kumulů. Je-li na modrém nebi nad obzorem souvislý pás nebo jednotlivé mraky s vodorovnou základnou, prozářené bílé barvy dá se předpokládat, že vznikly nad pevninou. V tropických oblastech pak mívají prozelenalou základnu což je způsobeno odrazem slunečního světla od mělkých vod u korálových útesů.

Přítomnost ptáků ve větším výskytu. Ptáci obyčejně dopoledne vylétají směrem na moře a v odpoledních hodinách se vracejí směrem k pevnině. Nelze se ovšem řídit podle osamělých jedinců kteří mohly také zabloudit nebo se dostat více méně nedobrovolně daleko na volné moře.
Hledejte plovoucí kousky rostlin, odplavené dřevo a kokosové ořechy. Někdy také signalizují blížící se zemi.
Pokud se změní směr a charakter pohybu vody může to být způsobeno i velmi vzdáleným příbojem kolem ostrova. Stejně tak se může působením vzdálené pevniny měnit směr proudu.
Hluboká voda je tmavozelená, tmavomodrá až po odstín tmavě šedivé, světlejší odstín znamená mělčí vodu a tedy i případnou pevninu.

U plochých korálových ostrovů je možné, že dříve než je spatříte vám po větru přijde hluk příboje. Voda zabarvená částicemi půdy nejspíš pochází z blízkého ústí řeky.
Prudké ochlazení vzduchu i vody může znamenat přítomnost ker. Stejně tak četný výskyt ledových úlomků předpovídá přítomnost větší kompaktní ledové plochy.
Oceánské vlny v blízkosti pevniny vystupují na mělkém dnu a vzrůstají zalamují se a i pouhým poslechem poznáte rozdíl.
Když spatříte zemi vydejte se ihned jejím směrem.

Pokud budete v záchranném člunu vybírejte pečlivě místo pro přistání. Nepřistávejte přímo proti slunci zvláště pokud je nízko nad obzorem.
Vyhýbejte se skalnatým a korálovým útesům, silným povrchovým a přílivo/odlivovým proudům. K pohánění záchranného plavidla používejte hlavně vesel a pádel, do vody za záď vhoďte plovoucí kotvu. Lano kotvy udržujte trvalé napjaté. Tak udržíte spíše plavidlo přídí ve směru plavby tj. ke břehu. V silném příboji se snažte nedostat pod velkou vlnu právě v okamžiku kdy se zalamuje. V blízkosti pobřeží se můžete pokusit nechat surfovat na hřebenu některé vlny. Nevyskakujte ze člunu dokud nepřistál bezpečně na zemi, ale pak zase velmi rychle vyskočte vytáhněte člun mimo dosah vln.

V arktických mořích kde se snažíte přistát na kře soustřeďte pozornost na velké a stabilní kry, varujte se ostrých hran které snadno poškodí nafukovací čluny. Ale ani na kře nejste trvale v bezpečí, každá kra se může kdykoliv rozlomit, proto udržujte člun nebo plavidlo trvale připravené k použití. Všechny věci, zásoby a nástroje skladujte připevněné ve člunu nebo přivázané k plovoucím nosičům.

Převzato z www.lmcharter.cz

redakce Ré a www.lmcharter.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>