Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Závodění
Ellen MacArthur - devátý den závodu Jacques Vabre
 
      17. listopadu - (also in english version) Den 9: SILL ET VEOLIA se znovu dostává do vedení na cestě do bezvětří?

 
STRUČNĚ:
- JOURDAIN A MACARTHUR SE DOSTÁVAJÍ DO VEDENÍ O 1.9 MÍLI PŘED VIRBAC-PAPREC V 15:00 , vleklý souboj mezi dvěma jachtami pokračuje.
- JOURDAIN A MACARTHUR TĚLESNĚ A DUŠEVNĚ VYČERPANÍ snahou udržet vedení před Dickem a Peyron.
- ?AŤ DORAZÍ DO SALVADORU KTERÁKOLIV Z JACHET JAKO PRVNÍ, BUDE TAM NEJSPÍŠE UŽ TENTO PÁTEK, což je méně než dva týdny od startu v Le Havre!? V případě, že cesta bezvětřím proběhne rychle, je nový rekord jednotrupých lodí na obzoru.

PODROBNĚ:
Ellen telefonuje dnes ráno:
?Myslíme, že Virbac musí mít na palubě nějaké problémy, jedna z možností je, že se jim rozbil gennaker (typ lodní plachty) a proto se jim neustále vzdalujeme. Prvních šest dní jsem byla úplně vyčerpaná. Zdálo se, že pokaždé, když na mě přišla řada s odpočinkem, něco se pokazilo. Po třech hodinách kormidlování jsem odpadla a jen o pár minut později jsem musela zase vstávat! Včera jsem usnula vestoje! Oba jsme měli nějaké žaludeční problémy, což nám moc k pohodě nepřispělo, ale dnes už se cítíme mnohem lépe. Ať do Salvadoru jako první dorazí kterákoliv z jachet, bude tam nejspíše už tento pátek, což je méně než dva týdny od Le Havre !?

Jourdain a MacArthurov na palubě Sill et Veolia se již dostali za polovinu, plaví se velmi rychle a do cíle v Salvador de Bahia v Brazílii jim zbývá pouhých 1730 mil. Dnes v 15:00 se anglicko-francouzská dvojice znovu dostala do čela závodu a to o 1,9 míle před Virbac Paprec ? znovu získali vedení, které ztratili na začátku čtvrtého dne. Jak se tyto dvě jachty blíží k rovníku (asi 350 mil jižně), Jourdain a MacArthurov začínají po tom co urazili 440 námořních mil v posledních 24 hodinách pociťovat následky rychlé plavby. Ale jestli udrží současnou rychlost a podaří se jim rychle dostat pásem bezvětří a do oblasti jihovýchodních pasátů, je reálné, že může padnout nový rekord jednotrupých plavidel Open 60 v sedmém ročníku tohoto klasického závodu dvoučlenných posádek.

Nyní, 627 mil západně od Gambie a západně od soupeřů Virbac-Paprec, se Sill et Veolia neustále vzdaluje závodním legendám Jean Pierre Dickovi a Loik Peyronovi. Zatímco Sill et Veolia měla relativně hladkou plavbu kolem ostrovů Cape Verde, Virbac ztratil část náskoku, protože uvízl v závětří ostrova Fogo. Ale MacArthurov také naznačila, že náskok Sill et Veolia mohl být způsoben i problémy, které může mít Virbac-Paprec s poškozenou plachtou.

Obě jachty se plaví rovnoměrnou rychlostí 18 uzlů severovýchodně od pasátů a blíží se k pásu bezvětří (kde se potkávají severovýchodní a jihovýchodní pasáty, které se navzájem vynulují). Jestliže ale jejich současný postup zůstane stejný, obě jachty by měly rychle proplout skrz tuto zónu do oblasti jihovýchodních pasátů. Volba taktiky v následujících 24 hodinách bude rozhodující, protože Sill et Veolia se snaží zvýšit si náskok před Virbac-Paprec. Ta je známa svojí rychlostí, ale Jourdain a MacArthurov již prokázali, že se jim dokáží vyrovnat, takže žádná z posádek nesmí udělat chybu při souboji o nejvyšší příčku.

POŘADÍ LODÍ VE TŘÍDĚ OPEN 60 V 15.00 HODIN:
1. SILL ET VEOLIA / VZDÁLENOST K CÍLI 1663.3 MÍLE
2. VIRBAC-PAPREC / +1.9 MÍLE
3. BONDUELLE / +103.3 MÍLE
4 ECOVER / +144.2 MÍLE
5. SKANDIA / +174.5 MÍLE

DAY 9: SILL ET VEOLIA RETAKE LEAD ON ROAD TO DOLDRUMS?

IN BRIEF:
- JOURDAIN AND MACARTHUR TAKE THE LEAD BY 1.9 MILES FROM VIRBAC-PAPREC at 1500 GMT positions, as a drag race between the two heavyweights of the Open 60 class continues.
- JOURDAIN AND MACARTHUR PHYSICALLY AND MENTALLY EXHASUTED as they push hard to maintain the lead from the powerful pairing of Dick and Peyron.
- ?WHOEVER LEADS THIS RACE INTO SALVADOR COULD BE THERE AS EARLY AS FRIDAY, less than two weeks from Le Havre!? Possibility of new monohull course record on the horizon if quick passge through the Doldrums is secured.

IN DETAIL:
Phone call from Ellen this morning:
?We think Virbac must have a problem on board, one scenario could be that they may have broken their gennaker, which is why we are taking miles out of them at each report, For the first six days I?ve been totally exhausted. It was just the way it worked out, it seemed that every time it was my turn to rest something would go wrong, I?d come off 3 hours of helming to collapse...only to be a woken a few minutes later! Yesterday I fell asleep standing up! Both of us have had some kind of stomach bug which hasn?t helped, but feeling much better today finally. Whoever leads this race in to Salvador could be there as early as Friday, less than two weeks from Le Havre!?

Jourdain and MacArthur onboard Open 60 Sill et Veolia have passed the halfway mark, sailing at high speeds with only 1730 miles to go to the finish line off Salvador de Bahia, Brazil. At the 1500GMT positions today, the Anglo-French pairing had sneaked back into the lead by 1.9 miles ahead of Virbac Paprec ? regaining the lead they lost going into day four. As the two leading Open 60s near the Equator (approximately 350 miles south), Jourdain and MacArthur are feeling the toll of high speed sailing, after clocking up 440nm in the last 24 hours. Yet, if current speeds are maintained and the frontrunners have a quick passage through the Doldrums and into the south-east Trade Winds, it opens up the possibility of a new Open 60 monohull record being set in the seventh edition of this classic two-handed race.

Currently 627 miles west of Gambia and just to the west of rivals Virbac-Paprec, Sill et Veolia continue to eat up the miles from racing legends, Jean Pierre Dick and Loik Peyron. Whilst Sill et Veolia had a relatively smooth sail past the Cape Verde Islands, Virbac lost part of their lead as they became caught in the wind shadow of Fogo. Yet, MacArthur speculated as to whether Sill et Veolia?s gains were also due to a possible gennaker problem onboard Virbac-Paprec.

Both boats are sailing in steady 18-knot north-easterly Trade Winds as their make their approach towards the Doldrums (where the north-east and south-east Trade Winds meet, which can effectively cancel each other out). However, if the current routing stays the same, the frontrunners should have a fast passage through and into the south-east Trade Winds. Their tactical choices over the next 24-48 hours will be crucial, as Sill et Veolia try to extend their lead from Virbac-Paprec. Virbac-Paprec is known for its speed, yet Jourdain and MacArthur have proved their capability to match them, both crews will have no room for error as they battle it out for the top spot.

OPEN 60 POSITIONS 1500 GMT:
1. SILL ET VEOLIA / DISTANCE TO FINISH MILES 1663.3
2. VIRBAC-PAPREC / +1.9 MILES
3. BONDUELLE / +103.3 MILES
4 ECOVER / +144.2 MILES
5. SKANDIA / +174.5 MILES

www.teamellen.com

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>