Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
SPS Praha - Lodě za povodní nemají na řece co dělat
 
      Praha, 13. června 2013 - Letošní povodně vtrhly do Čech nebývale rychle.

 
Na většině míst sice řeky nedosáhly takových stavů jako před 11 lety, ale i tak měli lidé od vody plné ruce práce. Díky jejich disciplinovanosti a obětavé práci se neopakovala situace z roku 2002 a žádné plavidlo tak nemuselo být potopeno.
Ve známé trampské písni se zpívá, že dotyčný už nechce mít problém s povodní, a tak si raději postavil "chajdu na dno do lodě". Jestli tento nápad přinese majiteli opravdu klid i v době povodní, to není tak jisté. Rychlost, kterou letos velká voda vtrhla do celých Čech, evokovala vzpomínky na rok 2002 nejen z pohledu lidí a jejich majetku, který je normálně na suchu, ale také z pohledu lodí a jejich obsluhy. Lodě, ale i další plovoucí zařízení, se totiž na rozbouřené řece mohou stát velmi nebezpečnými, pokud nejsou na bezpečném místě a správně ukotvené.

Dnes lze s jistotou říci, že povodňové nebezpečí polevuje. Je tedy čas začít bilancovat. Z pohledu Státní plavební správy byly povodně 2013 pro lodě a další zařízení na vodě milosrdné. Žádné plavidlo nikde neuvázlo, nic nebylo nutné odstřelovat ani potápět. Ředitel Státní plavební správy (SPS) Jaromír Kalousek k tomu řekl: "Pokud se ptáte na letošní, tak trochu nečekanou povodeň, musím pochválit všechny účastníky plavebního provozu, kteří disciplinovaně uposlechli pokynů pracovníků SPS a včas se uchýlili do ochranných přístavů, nebo pokud to již nebylo možné, na bezpečné místo, kde vysokou vodu bez problémů přečkali." Tvrzení pana ředitele se bohužel nedá vztáhnout na "vodáky". Jejich nedisciplinovanost a zbytečné riskování vedlo k naplnění smutné statistiky utonulých. Přitom by stačilo, aby neignorovali zákon. Obecně zákaz plavby řeší § 7 zák. č. 254/2001 Sb. a prováděcí vyhláška. Plavba se na různých úsecích českých řek zastavuje různě. Jsou stanoveny určité limity dosažení průtoků a/nebo vodního stavu v dané oblasti. V zásadě však platí, že v případě zastavení plavby, a to třeba i dosažením povodňového stupně 2 nebo 3, se tento zákaz plavby vztahuje na všechny plavce, tedy i na vodáky. Za porušení tohoto zákazu může být uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč.

Osobní i nákladní lodě letošní povodni odolaly. Provozovatele lodí o nástupu povodně průběžně informovala Státní plavební správa prostřednictvím SMS zpráv. Nějaké problémy se samozřejmě vyskytly, byly ale pouze drobného charakteru, a tak se daly řešit za pochodu a veřejnost je ani nevnímala. Z jejich řešení a minimalizace ztrát je vidět, jak moc jsme se z minulých povodní poučili. Například v minulosti byly největší problémy s vyklízením Helmovské zdrže, tedy oblasti v samém centru Prahy (oblast mezi plavební komorou Smíchov a plavební komorou Štvanice), kde je největší koncentrace plavidel. Jde jak o osobních lodě a malá plavidla, tak i o plovoucí zařízení, jako jsou přístavní můstky. I přesto, že byl nástup povodně tak rychlý, jak byl, podařilo se včas všechny lodě i můstky přemístit do ochranných přístavů.

Obdobně velmi dobře letos zafungovala i spolupráce mezi jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému. Ředitel SPS Jaromír Kalousek říká: "Musím přiznat, že spolupráce byla na té nejlepší úrovni. Je radost spolupracovat s lidmi, kteří vědí, co dělat. Musím, a chci, poděkovat za pomoc Policii ČR, Městské policii i Hasičskému záchrannému sboru. Několikrát jsem sice slyšel kritiku Magistrátu hl. m. Prahy, že se protipovodňové zábrany stavěly pozdě, a to či ono mohlo být jinak a lépe. Osobně jsem měl možnost sledovat vybudování zábran v oblasti Holešovic. Já jsem viděl perfektní organizaci, rychlost a profesionalitu všech, kteří se na těchto úkolech podíleli." Dále Kalousek dodal: "Teď přichází čas na odstraňování následků a analýzu průběhu povodní. Ta ukáže, jestli jsme něco měli udělat jinak, případně jestli dojde k úpravě některých postupů. Příroda je nevyzpytatelná a my se máme pořád co učit. Že jsme pilní žáci lze dokázat třeba na příkladu Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Tam kolegové z Ředitelství vodních cest ČR a Povodí Vltavy, s.p., prohrábkami řeky, modernizací vodních staveb a vybudováním ochranného přístavu prakticky eliminovali letošní povodně. Lodě stály v pohodě v přístavu a řeka se mimo své koryto vylila jen minimálně."

Státní plavební správa je správním úřadem, který vykonává státní správu a státní dozor při provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách. Je organizační složkou státu podřízenou Ministerstvu dopravy.

Více informací naleznete na www.spspraha.cz

Kontakt:
Státní plavební správa - ředitelství
Adriana Gröschlová
asistentka ředitele
T: 234 637 111
E: reditelstvi@plavebniurad.cz
Jankovcova 4
PO BOX 28
170 04 Praha 7 - Holešovice

autor J. Wisura, nákladní plavidla českých provozovatelů + plavidla správce vodní cesty a plavebního úřadu

redakce

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>