Cílová skupina

Skupinu loďařů tvoří pochopitelně zejména majitelé lodí a ti jsou dělitelní na majitele lodí nikde neregistrovaných, (registrace je povinná od zákonem daných parametrů lodě, jedním z nichž je výkon motoru od 4kW), dále lodí registrovaných na SPS, lodí registrovaných v českém či zahraničním (nejčastěji slovenském) lodním rejstříku plující a kotvící stabilně v teritoriálních vodách přímořských států a konečně na jachtaře, kteří si lodě "jen" najímají. Postupem vývoje rozšíření internetu v ČR se rovněž vyvinula do stávající formy struktura uživatelů lode.cz, kteří se rekrutují zejména z řad majitelů či provozovatelů lodí ať už své lodě provozují v ČR nebo v zahraničí.

Celkový počet loďařů lze tedy jen těžko přesně určit. Přesto lze podle informací o počtech jen u nás registrovaných lodí kvalifikovaně odhadnout, že komunita lidí "kolem lodí" je v ČR min. cca 150000.

Definovat proto tuto komunitu z hlediska sociálního zařazení našich uživatelů lze naproti tomu lze poměrně přesně. Jedná se především jednak o majitele lodí, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé. Majitele rekreačních lodí lze díky značné finanční náročnosti této záliby charakterizovat jakožto osoby středního a vyššího věku s obvykle vysoce nadprůměrným příjmem a solidním společenským postavením. Jak už bylo řečeno, neméně velkou skupinu lidí kolem lodí tvoří také osoby, které sice loď samy nevlastní a loď si pouze na jednotlivé plavby půjčují. Tento stále více rozvíjející se trend charterových plaveb na moři a v poslední době také i v tuzemsku potvrzují stále narůstající počty držitelů příslušných kapitánských licencí. I v případě této skupiny jde osoby, které se díky svému zájmu o vedení jachet ať už na moři či u nás profilují jakožto osoby s jasnými prioritami, aktivním přístupem ke způsobu trávení volného času a souhrnně řečeno představují naši uživatelé komunitu lidí, kteří se zajímají o tuto oblast a nakupují produkty a služby na této úrovni.

Z uvedeného vyplývá, že lidé kolem lodí jsou v odpovídajícím společenském postavení a v pozici, kdy mohou disponovat nejen svým hmotným kapitálem, ale především drahocenným časem.