Inzerujte u nás

Časopis Lodě *zdarma* je určen pro firemní i soukromou inzerci, kterou je možno zadávat prostřednictvím telefonních čísel 724 206 072, 602 325 965 a e-mailu lode@lode.cz .

Přijaté inzeráty budou otištěny v nejbližším dalším vydání časopisu Lodě *zdarma*. Využijte pro vaši inzerci rovněž naše internetové stránky www.yachtshop.cz , kde můžete přidat váš inzerát zdarma včetně obsáhlého popisu a až 4 fotografie.

Časopis Lodě *zdarma* může využít každá privátní osoba pro vložení jednoho bezplatného textového inzerátu na loď zdarma. Na prodej příslušenství se omezení počtu privátních textových inzerátů nevztahuje.

Pro zvýraznění soukromé inzerce a zvýšení pravděpodobnosti brzkého prodeje je vhodné využít naší Fotoinzerce. Fotoinzerát může obsahovat max. 220 znaků a černobílé nebo barevné foto.

Přijaté textové i Fotoinzeráty budou zpracovány v pořadí, ve kterém došly. Za chyby eventuálně vzniklé jejich zpracováním a/nebo případným zpracováním textu redakce neodpovídá. Počet fotoinzerátů není omezen.

Výslovně si vyhrazujeme právo nezařadit inzeráty neodpovídající zaměření časopisu, inzeráty s hanlivým nebo rasistickým obsahem, či jinak zjevně porušující právo. Rovněž nepřebíráme zodpovědnost za obsah a věcnou správnost inzerátů.

Pro informace o cenách, probíhajících akcích a možných slevách prosím kontaktujte :

Iveta Zajíčková, tel.: +420 724 206 072, e-mail: iveta@lode.cz.


Technická specifikace inzerce Lodě *zdarma*
Časopis je čtyřbarevný, ve formátu A4, papír 90g křída lesk, obálka 135g, křída lesk, vazba V1.

Inzerce v LODĚ*ZDARMA* Umístění Formát v mm
1/16 strany uvnitř 48 x 64
1/8 strany uvnitř 96 x 64
1/4 strany uvnitř 195 x 64 nebo 96 x 131
1/2 strany uvnitř 195 x 131 nebo 96 x 265
1/1 strany uvnitř 210 x 297 spad, 195 x 265 ořez
1/4 strany titul/obálka/ 96 x 100
1/2 strany titul /obálka/ 195x 100
Vklad do nákladu 10.000 ks do A4
fotoinzerát uvnitř 250 znaků + 1 foto


TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PODKLADY:
Podklady musí být ve formátu PDF verze 1.3,1.4,1.5. Obrázky CMYK a ČB v dodávaných souborech musí mít výsledné rozlišení minimálně 300DPI. Bitové mapy musí mít výsledné rozlišení min. 600DPI a ve formátu PDF nesmí být zapnuto jejich vyhlazování do stupňů šedi. V případě používání kompresí dbejte na následující: JPEG komprese musí být co nejkvalitnější. Komprese bitových map musí být žádná nebo CCIT Group 4. LZW komprese jsou povolené. Soubor musí obsahovat pasovací a řezací značky. Soubory PDF musí být vytvořeny jako kompozitní se všemi náležitostmi. Přetisky barev musí být nastaveny již v dodávaném souboru. Všechna písma použitá v dokumentu musí být uložena do PDF. Nedoporučujeme vytvářet subsety písem a převod True Type písem na Type 1. Soubory lze dodávat na CD jak pro PC tak i MAC. Soubory řádně označte.

PODMÍNKY INZERCE:
Přijímáme zásadně písemné objednávky na uveřejnění inzerce a to i e-mailem. Za včasné dodání podkladů je odpovědný zadavatel inzerce. Vydavatel nepřebírá odpovědnost za správnost údajů uvedených v dodané inzerci, rovněž neodpovídá za případné dotčení práv třetích osob. Podklady pro výrobu inzerce se inzerentům nevracejí. Storno podmínky: 4 týdny před uzávěrkou 20%, 3 týdny před uzávěrkou 50%, v týdnu uzávěrky 100% ceny objednané inzerce. Podáním objednávky zadavatel vyjadřuje svůj souhlas s uvedenými podmínkami.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Faktura společně s kontrolním výtiskem je zasílána po vyjití inzerce a její splatnost je 14 dnů od data vystavení. Pro případné prodlení platby je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z dlužné částky ode dne splatnosti do jejího zaplacení. Platba předem může být požadována. Lodě, s.r.o. si vyhrazují právo nepřijmout objednávku inzerce v případě, že budou ke dni objednávky evidovat nezaplacené pohledávky vůči zadavateli.

REKLAMACE:
Reklamace se podávají písemnou formou do 15 dnů ode dne vyjití časopisu. Zadavatel inzerce má právo požadovat v případě nesprávného nebo neúplného inzerátu slevu a to maximálně v rozsahu, ve kterém byl inzerát a jeho účel omezen. Právo na reklamaci zaniká, pokud zadavatel dodá nesprávné podklady.